No data was found

รัฐบาลแถลงจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง” ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

กดติดตาม TOP NEWS

รัฐบาลแถลงจัดงานเฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง" ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

รัฐบาลแถลงจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง” ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอินเดีย ให้ ปชช. 4 จังหวัด เข้าสักการะ พร้อมจัดพิธี 5 ศาสนา รวมพลังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่

 

 

วันนี้ (9 ก.พ.) ที่ทำเนียบรัฐบาล รัฐบาลจัดแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ได้รับทราบถึงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานศาสนพิธี

ซึ่งมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานเฉลิมพระเกียรติ และประธานกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมช่วยเหลือพระเกียรติ เป็นผู้นำแถลงประเด็นภาพรวมการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานศาสนพิธี

ในการนี้ นายสมศักดิ์ ได้กล่าวแถลงว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย ชื่อพระราชพิธีว่า พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์ สำหรับใช้ในโอกาสต่างๆ พร้อมทั้งนำมาจัดทำเข็มที่ระลึก เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนใช้ประดับและเก็บเป็นที่ระลึก

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ โดยดำเนินการตามขนบธรรมเนียมโบราณ ราชประเพณีที่เคยปฏิบัติมาในวาระสำคัญ

สำหรับการจัดพิธีการในนามรัฐบาล ประกอบด้วย การจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ การจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ การจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล งานสโมสรสันนิบาต และการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน เป็นต้น

งานเฉลิมพระเกียรติในหลวง

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ

ในส่วนของโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เสนอโครงการและกิจกรรมที่มีลักษณะการดำเนินงานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริพระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ เข้าร่วมเป็นโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยคำนึงถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่มีต่อสังคมโดยรวม สร้างความอยู่ดีมีสุขให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กำหนดเปิดรับถึงวันที่ 29 มีนาคมนี้

ด้าน นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่เป็นความร่วมมือของรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย ดำเนินโครงการอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ จากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินเดีย ณ กรุงนิวเดลี พร้อมพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ จากสถูปโบราณ เมืองสาญจี สาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ประเทศไทย ตามโครงการธรรมยาตรา จากมหานทีคงคาสู่ลุ่มน้ำโขง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ

โดยการจัดงานจะเริ่มระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 19 มีนาคมนี้
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม จะมีการจัดงาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
วันที่ 5 ถึง 8 มีนาคม จะมีการจัดงาน ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 ถึง 13 มีนาคม จะจัดงาน ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 15 ถึง 18 มีนาคม จะจัดงาน ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ ก่อนส่งมอบคืนให้แก่ สาธารณรัฐอินเดีย

 

 

ด้าน นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ได้กล่าวอีกว่า คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การจัดงาน เฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ทุกช่องในการเผยแพร่มุมบนหน้าจอโทรทัศน์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อสังคมออนไลน์

พร้อมจัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้กับหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสื่อมวลชน เชิญชวนทุกหน่วยงานจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์ฯ พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคาร สถานที่ของทุกหน่วยงาน และได้มีการนำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณด้านต่างๆ ในรูปแบบบทความเฉลิมพระเกียรติฯ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ช่วงเวลา 7.30 น. และ 18.00 น. ทุกวันตลอดปี 2567

งานเฉลิมพระเกียรติในหลวง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ซัดกันวุ่น "แม่เด็กกับพี่เลี้ยง" ปมเด็ก3ขวบกระเพาะแตก แพทย์เผยรอผลตรวจที่แน่ชัด
หนุ่มหลอนยา ไล่ฆ่าแม่ 2 วัยรุ่นเข้าช่วยแต่ถูกไล่ฟันเลยใช้มีดฟันสวน ดับคาที่
แก๊งคอลเซนเตอร์อ้างเป็นตำรวจ ลวงผู้เสียหายเสียเงินนับแสน สอบสวนกลางรวบบัญชีม้า
คึกคัก ชาวเบตง แห่ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ เน้นทองรูปพรรณ ราคาถูกกว่าร้านทอง
"นายกฯ" ยินดีผลตรวจม.เกษตรฯ ข้าวค้างโกดัง 10 ปี ไม่พบสารพิษปนเปื้อนก่อมะเร็ง เกิดอันตรายผู้บริโภค
บางแสน ดังกระหึ่ม AIMS ยกย่อง เป็นเมืองมาราธอนยอดเยี่ยมระดับโลก ชูบางแสน10 เป็นสนามระดับเวิลด์คลาสที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักวิ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงประกอบพิธีเจิมเรือหลวงช้าง
"รมว.อุดมศึกษาฯ" เปิดโครงการ "สร้างโอกาสการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ" นำบุคคลต้นแบบ ร่วมปลุกแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่ทั่วปท.
หนุ่ม 45 ท้องเสียเข้าห้องน้ำวัด แต่พลาดท่าลื้นล้มหัวฟาดพื้นดับ
"เอกภพ" นำทีมสายไหมต้องรอด เข้าเจรจาสาวจิตป่วน คุกคามชาวบ้าน ส่งตัวบำบัดรักษา

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น