สกลนครพนม 1120X280
สกลนครพนม

ถอดคำ “ผู้แทนสำนักงบฯ” ซักค้านหนัก เจอพิรุธ “ITD รถไฟฟ้าสีส้ม”

กดติดตาม TOP NEWS

ถอดคำ "ผู้แทนสำนักงบฯ" ซักค้านหนัก เจอพิรุธ "ITD รถไฟฟ้าสีส้ม"

ติดตามต่อเนื่องกับประเด็นปัญหา การประมูล รถไฟฟ้าสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญทำให้ คุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม ตัดสินใจยังไม่นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการ ทั้ง ๆ ที่ ขั้นตอนการประมูลผ่านพ้นมาแล้วกว่า 4 ปี สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจถึงปีละ 4.6 หมื่นล้านบาท Top News รายงาน

 

 

ขณะที่การตรวจสอบของ Top News พบรายละเอียดความไม่ปกติเพิ่มเติม จากรายงานการประชุม คณะกรรมการคัดเลือก ตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2565 ที่เห็นได้ชัดเจนว่า กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา BMTO ซึ่ง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินการว่าจ้าง ให้เป็นผู้ดำเนินการศึกษา ทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ , จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 มีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ต่อ ITD Groupเงื่

 

โดยเฉพาะการละเว้นไม่ปฏิบัติตาม กระบวนการประเมินคุณสมบัติ ซึ่งกำหนดไว้เป็นระเบียบชัดเจนว่า ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารข้อ 10 และ สอดคล้องตามข้อกำหนด ว่า การประเมินข้อเสนอด้านคุณสมบัติ ถือเป็นขั้นตอนหลัก ว่าด้วยการประเมินว่าคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูล ว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน และ ชุดเอกสารนำเสนอต้องมีความครบถ้วน มีความถูกต้องของเอกสาร ตามข้อเสนอแนะ มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอซองที่ 1 และจะไม่เปิดข้อเสนอซองที่ 2 และ ซองที่ 3 โดยจะมีการส่งข้อเสนอซองที่ 2 , ซองที่ 3 และ ซองที่ 4 คืน

 

อก

 

 

แต่กลายเป็นว่าที่ปรึกษา BMTO เลือกจะไม่ตัดทิ้ง ITD Group ออกไป และเป็นฝ่ายไปค้นหาข้อมูลสำคัญ จากแหล่งต่าง ๆ มาเพิ่มเติมให้ ITD Group ประกอบด้วย

1.โครงสร้างการจัดการของบริษัทหรือกลุ่มนิติบุคคล

2.ข้อมูลเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องหรือการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการ ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ของ Incheon Transit Corporation หรือ ITC

3.แบบฟอร์มสถานะทางการเงินของ ITC

4.เอกสารทางบัญชีที่ตรวจสอบและรับรองแล้ว ย้อนหลัง 3 ปี ของ ITC ซึ่ง ที่ปรึกษา BMTO อ้างว่าเอกสารบางรายการได้เสนอข้อมูลไว้ แต่ไม่ได้ระบุให้ชัดเจน

 

 

ล่าสุด ความผิดปกติที่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมาย ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมประมูล อย่าง ITD Group ไม่จบเท่านั้น เพราะในเอกสารรายงานการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกฯ รถไฟฟ้าสายสีส้ม วันที่ 16 ส.ค. 2565

หน้าที่ 15 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ การตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติ ของ ITD Group ระบุไว้ว่า

1. ITD Group ประกอบด้วย Italian – Thai Development (ITD) และ Incheon Transit Corporation หรือ ITC

2. ITD เป็นผู้นำกลุ่ม เพื่อบริหารจัดการการยื่นข้อเสนอ

3.ITC เป็นสมาชิกของ ITD Group

จุดสำคัญปัญหา อยู่ในข้อ 4. ระบุว่าถ้า ITD เป็นผู้ชนะการคัดเลือก ก่อนลงนามสัญญา ITD Group จะจัดตั้งบริษัทนิติบุคคล ที่เป็นนิติบุคคลไทยขึ้นมาใหม่ โดย ITD ถือหุ้น 90 % และ ITC ถือหุ้น 10 % ตามที่ยืนยันในหนังสือ ITC ลงวันที่ 11 ก.ค.2565

และยังหมายถึงเงื่อนไขอื่น ๆ อ้างประกอบตามหนังสือของ ITC วันที่ 11 ก.ค. 2565 เช่น กรณี ITD ได้งาน ITC จะเป็นสมาชิกที่รับผิดชอบ การบริการเดินรถ และ ซ่อมบำรุง โดย ITC มอบหมายให้ TTD รับผิดชอบในการยื่นข้อเสนอ

เพราะข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประมูล ของ ITD Group ชี้แจงถึงสัดส่วนการถือหุ้นตามโครงสร้างธุรกิจ ว่า จะเป็นการร่วมทุนระหว่าง ITD และ ITC

 

 

 

แต่เมื่อ TOP News ไปตรวจสอบเพิ่มจาก เอกสารของ Incheon Transit Corporation หรือ ITC ลงวันที่ 11 ก.ค. 2565 ซึ่งถูกนำมากล่าวอ้างเพื่อประกอบการประเมินคุณสมบัติ กลับปรากฎว่าเป็นเพียงหนังสือ letter of intent to perform work as a contractor หรือ เอกสารแสดงเจตนาจำนงค์ ยินยอมเป็นผู้รับเหมาในการบริหารจัดการ ระบบให้บริการของโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ระหว่าง ITC ถึง ITD ไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับเงื่อนไขการร่วมทุุนทางธุรกิจ ตามที่กล่าวอ้าง

นอจากนี้ใจความสำคัญจากการแปลเอกสาร ชี้ชัดด้วยว่า จดหมายแสดงความยินยอมนี้ ยืนยันว่า บริษัทอินชอบ ทรานซิต คอร์ปอเรชั่น ยินยอมเข้าร่วมเป็น subcontractor เพื่อรับงานบริหารดูแลให้กับอิตาเลี่ยน-ไทย ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด และตกลงที่จะรับดำเนินงานต่อไปนี้

1. ให้ข้อมูลความรู้ด้านประสบการณ์และโครงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติของผู้ประกวดราคา (Tenderer)
2.สละสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมและอยู่ในรายชื่อของผู้รับเหมาหรือซัพพลายเออร์ของผู้ยื่นประกวดโครงการ MRT สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) รายอื่นๆ
3. ในกรณีที่สัญญาสัมปทานมีการตกลงกันได้ สัญญาจะต้องมีการลงนามเป็นภาระผูกพันทางกฎหมายกับผู้ยื่นประกวด โดยไม่รอช้า

ซึ่งทั้งหมดเป็นเหตุสำคัญ ทำให้่ กรรมการคัดเลือกฯ รถไฟฟ้าสีส้ม พยายามสอบถาม ซักค้านช้อสงสัย จาก ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา BMTO อาทิเช่น

“นายอนันต์ แก้วกำเนิด” รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ในฐานะตัวแทนสำนักงบประมาณ สอบถาม ที่ปรึกษา BMTO ว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วใช่หรือไม่ ว่าเอกสารกับข้อมูลที่ ITD Group ยื่นข้อเสนอมาเป็นข้อมูลจริง รวมถึง มีการตรวจสอบทุกรายการหรือไม่ และ ที่ปรึกษา BMTO อ้างว่า ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบทุกรายการแล้ว

ต่อมา รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ได้ถามเพิ่มว่า กรณีหากข้อมูลที่ผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอเข้ามาบางอย่างเป็นเท็จอะไรจะเกิดขึ้น ที่ปรึกษา BMTO ตอบว่า เงื่อนไข TOR กำหนดว่า ข้อมูลและเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำส่งมานั้น ผู้ยื่นต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

จากนั้น รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ได้ขอให้ ที่ปรึกษา BMTO ทำหนังสือยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมด ที่ใช้สำหรับตรวจสอบด้านคุณสมบัติ เนื่องจาก คณะกรรมการคัดเลือกฯ ไม่สามารถตรวจสอบได้เอง

“ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารทั้งหมด คณะกรรมการคัดเลือกฯ ไม่สามารถตรวจสอบได้ ขอให้รฟม.และที่ปรึกษา BMTO ตรวจสอบและยืนยันกลับมาว่าเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนคณะกรรมการคัดเลือกฯจะพิจารณาต่อไป”

ส่วนประเด็นเรื่องการอ้างถึงข้อมูล และ แผนธุรกิจร่วมระหว่าง ITD และ ITC ที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่ากว้างขวาง อาทิเช่น

ผู้สังเกตุการณ์ด้านคุณธรรม ระบุว่า ” เอกสารทางบัญชีของ ITC ควรให้บริษัทเป็นผู้แปล และยืนยันเอกสาร บริษัทที่ปรึกษา BMTO ไม่สามารถพิจารณาจากการค้นหาเพิ่มเติมทางเว็บไซด์

 

 

 

 

 

เผยเงื่อนงำ ประมูลรถไฟฟ้าสายสีสัม

 

 

 

 

ทางด้าน นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ อธิบดีกรมอัยการ ในฐานะผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ถามย้ำประเด็นว่า ITC เป็น Joint Venger หรือ กลุ่มนิติบุคคล กับ ITD ใช่หรือไม่ และต้องพิจารณาจากเอกสารของบริษัทที่จะเป็น Joint Venger หรือพิจารณาแต่บริษัทหลักที่ยื่นข้อเสนอ ซึ่ง ที่ปรึกษา BMTO ชี้แจงว่ า ข้อตกลงของกลุ่มนิติบุคคล ที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเอกสารมา โดยหลักการจำเป็นต้องพิจารณา เอกสารของบริษัทภายใต้ Joint Venger

 

จากนั้น รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ได้ถามเพิ่มในข้อสงสัยว่า เอกสารที่ถูกกำหนดไว้ใน RMF ว่าต้องยื่นเอกสารทางเงิน แต่ ITC ไม่ได้ยื่นเอกสารดังกล่าวใช่หรือไม่ ที่ปรึกษา BMTO ยอมรับว่า ITC ไม่ได้ยื่นประกอบการพิจารณา

ทำให้ ผู้สังเกตุการณ์ด้านคุณธรรม ต้องนำกรณีดังกล่าวมาหารือเพิ่มเติม โดยให้ความเห็นว่า การยื่นเอกสาร ข้อมูล ไม่ครบตามระเบียบ ตั้งแต่ต้น แล้วยังได้รับสิทธิ์เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะทำให้เกิดปัญหาในอนาคต

 

” หาก RMF ระบุว่าต้องส่งเอกสารมา ไม่ว่าจะเอกสารนั้นจะใช้หรือไม่ใข่ข้อมูลสาธารณะก็จต้องส่งเอกสารนั้นมา แต่กรณีนี้เมื่อเอกสารไม่ครบ แล้วให้ ITC นำส่งเอกสารเพิ่มเติมจะผิดเงื่อนไข RMF และเอกสารที่ถูกแปลมา ยังควรได้รับการรับรอง Notarary Public หรือ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากทางราชการของประเทศนั้นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ มีหน้าที่ในการจัดทำสัญญาอีกด้วย

 

 

 

กรณีดังกล่าว รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ แสดงความเห็นอีกว่า “รฟม.ต้องไปตรวจสอบว่าการที่จะดำเนินการขอเอกสารเพิ่มเติม จะมีข้อกฎหมายใดรองรับหรือเคยมีแนวทางปฏิบัติหรือไม่”

ถึงตรงนี้ชัดเจนว่า นอกเหนือจากกรณีการยื่นเอกสาร ของ ITD GROUP จะแสดงข้อมูลประกอบไม่ครบถ้วน และถือเป็นเงื่อนไขหลัก ทำให้การเข้าประมูลต้องถูกตัดสิทธิ์ตั้งแต่ต้นแล้ว วันนี้ยังประเด็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง และ การแจ้งลักษณะการลงทุนร่วมระหว่าง ITD และ ITC ที่มีความขัดแย้งกัน กับสิ่งที่นำเสนอกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ รวมถึงความไม่ปกติจากระบวนการพิจารณา ของคณะกรรมการคัดเลือกฯ รถไฟฟ้าสีส้ม อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น