สกลนครพนม 1120X280
สกลนครพนม

“นภินทร” เยือน “นครฉงชิ่ง” ร่วมวงความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง เชื่อมโยงเศรษฐกิจข้ามพรมแดน

กดติดตาม TOP NEWS

"นภินทร" เยือน "นครฉงชิ่ง" ร่วมวงความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง เชื่อมโยงเศรษฐกิจข้ามพรมแดน

นายนภินทร ศรีสรรพางศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนเตรียมเข้าร่วมการประชุม 2023 Sichuan-Chongqing Region & Mekong Countries Sub-National Cooperation Forum ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายนนี้ ณ มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

 

โดยการประชุมครั้งนี้ รัฐบาลนครฉงชิ่งและรัฐบาลมณฑลเสฉวน ได้เชิญผู้แทนระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้ว่าราชการจังหวัดของประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา และจีน เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงร่วมกัน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของไทย เมื่อปี 2555 โดยมีความร่วมมือครอบคลุม 3 เสาหลัก ได้แก่ การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน และสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

 

 

 

นอกจากนี้ ไทยจะใช้โอกาสนี้ผลักดันให้มีการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับรัฐบาลนครฉงชิ่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า (logistic hub) จากภูมิภาคตะวันตกของจีนไปยังยุโรป ผ่านเส้นทางรถไฟฉงชิ่ง-ซินเจียง-ยุโรป หรือเรียกว่า “หยูซินโอว” เชื่อมโยงระเบียงการค้าระหว่างประเทศทางบกและทางทะเลแห่งใหม่ (New International Land-Sea Trade Corridor) ผ่านนครฉงชิ่ง รวมถึงการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟนครฉงชิ่งกับเส้นทางรถไฟจีน-ลาว เพื่อขยายการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาคอีกด้วย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น