สกลนครพนม 1120X280
สกลนครพนม

“วีซ่าฟรี 30 วัน” ครม.อนุมัติเปิดเพิ่ม 2 ประเทศเริ่ม 10 พ.ย.

TOP News รายงานประเด็น วีซ่าฟรี 30 วัน จากที่มีการส่งต่อข่าวสารเรื่อง ครม. อนุมัติเปิดให้นักท่องเที่ยวอินเดียและไต้หวัน เพิ่มอีก 2 ประเทศ เริ่ม 10 พ.ย. 66 - 10 พ.ค. 67 นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่าเป็น ข้อมูลจริง

กดติดตาม TOP NEWS

"วีซ่าฟรี 30 วัน" ครม. อนุมัติเปิดให้นักท่องเที่ยวอินเดียและไต้หวัน เพิ่มอีก 2 ประเทศ เริ่ม 10 พ.ย. 66 - 10 พ.ค. 67

TOP News รายงานประเด็น “วีซ่าฟรี 30 วัน” จากที่มีการส่งต่อข่าวสารเรื่อง ครม. อนุมัติเปิดให้นักท่องเที่ยวอินเดียและไต้หวัน เพิ่มอีก 2 ประเทศ เริ่ม 10 พ.ย. 66 – 10 พ.ค. 67 นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่าเป็น ข้อมูลจริง

TOP News รายงานประเด็น วีซ่าฟรี 30 วัน จากที่มีการส่งต่อข่าวสารเรื่อง ครม. อนุมัติเปิดให้นักท่องเที่ยวอินเดียและไต้หวัน เพิ่มอีก 2 ประเทศ เริ่ม 10 พ.ย. 66 - 10 พ.ค. 67 นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่าเป็น ข้อมูลจริง

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติในหลักการในการกำหนดให้ สาธารณรัฐอินเดียและไต้หวัน เป็นรายชื่อประเทศ/ดินแดนในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยวเป็นกรณีพิเศษ และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน “วีซ่าฟรี 30 วัน” ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 – 10 พฤษภาคม 2567 (ระยะเวลา 6 เดือน) ซึ่งเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวของชาวอินเดียและไต้หวัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมิติเศรษฐกิจและการต่างประเทศในภาพรวม

นอกจากนี้ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งหน่วยงานความมั่นคงให้กำกับ ติดตาม และประเมินผลกระทบจากการออกประกาศ มท. ฉบับดังกล่าว ภายหลังครบระยะเวลา 6 เดือน ที่ประกาศไว้

TOP News รายงานประเด็น วีซ่าฟรี 30 วัน จากที่มีการส่งต่อข่าวสารเรื่อง ครม. อนุมัติเปิดให้นักท่องเที่ยวอินเดียและไต้หวัน เพิ่มอีก 2 ประเทศ เริ่ม 10 พ.ย. 66 - 10 พ.ค. 67 นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่าเป็น ข้อมูลจริง

นอกจากนี้ จากการพิจารณาข้อมูลนักท่องเที่ยวจากอินเดียและไต้หวัน พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2566 มีนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางเข้าไทยจำนวน 1,162,251 คน และคาดการณ์ว่าภายในสิ้นปี 2566 จะเดินทางเข้าไทยอีกประมาณ 1.55 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวอินเดียใช้จ่ายประมาณ 41,000 บาท/การมาท่องเที่ยว 1 ครั้ง ขณะที่ไต้หวัน ใช้จ่ายประมาณ 43,000 บาท/การมาท่องเที่ยว 1 ครั้ง คาดว่าภายในปี 2566 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยประมาณ 700,000 คน

TOP News รายงานประเด็น วีซ่าฟรี 30 วัน จากที่มีการส่งต่อข่าวสารเรื่อง ครม. อนุมัติเปิดให้นักท่องเที่ยวอินเดียและไต้หวัน เพิ่มอีก 2 ประเทศ เริ่ม 10 พ.ย. 66 - 10 พ.ค. 67 นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่าเป็น ข้อมูลจริง

OfficeMate : Single Day 11.11 Today – 11 Nov 2023

  • 11.11 ช้อปสินค้าโปรฯ เด็ด 7 วัน เท่านั้น! พร้อมรับคูปองลดเพิ่มสูงสุด 1,111.-* ช้อปเลย : คลิกที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น