สกลนครพนม 1120X280
สกลนครพนม

สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (MOU) กับมหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กดติดตาม TOP NEWS

วันนี้ (16 สิงหาคม 2566) เวลา 09.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และความร่วมมือในโครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับอธิการบดีทั้ง 4 มหาวิทยาลัย และมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว

ต่อมา ป.ป.ช. ภาค 3 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในเขตพื้นที่ภาค 3 ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ห้องประชุม 37-401 ชั้น 4 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายณัฐวุฒ ขมประเสริฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 3 ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงผลงานดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีผลงานที่สำคัญ ดังนี้  1. งานด้านปราบปรามการทุจริต  – เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล จำนวน 12 เรื่อง – เรื่องที่ศาลมีคำพิพากษา จำนวน 6 เรื่อง  2. งานด้านตรวจสอบทรัพย์สิน – เรื่องที่ศาลมีคำพิพากษา จำนวน 3 เรื่อ3. งานด้านป้องกันกันการทุจริต – งานป้องปราบการทุจริต (ศูนย์ป้องปรามการทุจริต : ศูนย์ CDC)  – งานเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่

ณัฐพงศ์ อรชร ผู้สื่อข่าวท็อปนิวส์จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น