สกลนครพนม 1120X280
สกลนครพนม

“สมัครงานต่างประเทศ 2566” ไปไต้หวันถูกกฎหมาย เช็คที่นี่

สมัครงานต่างประเทศ 2566

กดติดตาม TOP NEWS

"สมัครงานต่างประเทศ 2566" กรมการจัดหางาน รับสมัครคนไทยไปทำงานที่ไต้หวันถูกกฎหมาย เงินเดือนประมาณ 29,663 บาท ดูรายละเอียดที่นี่

“สมัครงานต่างประเทศ 2566” สมัครงานต่างประเทศ กรมจัดหางาน กรมการจัดหางานต่างประเทศ หางานต่างประเทศ 2566 หางานต่างประเทศ ถูกกฎหมาย โอกาสกลับมาอีกครั้งสำหรับใครที่กำลังมองหางานทำที่ต่างประเทศ เมื่อล่าสุดทางด้าน กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานที่ไต้หวัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ TOP News

ด้วย กรมการจัดหางาน ได้รับการประสานจากสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเปไต้หวัน ให้ดำเนินการจัดหาคนหางานไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO., LTD. ซึ่งประกอบกิจการอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งงานและจำนวนที่รับสมัคร

 • ตำแหน่งพนักงานผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุระหว่าง 20-45 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ขึ้นไป
 • ระดับสายตาต้องอยู่ในช่วง 0.8-1.5 และตาไม่บอดสี
 • พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 • สภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ รูปร่างสูงใหญ่ แขนและขาคล่องแคล่ว ไม่มีโรคประจำตัว และไม่เป็นโรคต้องห้ามทำงานในไต้หวัน
 • ไม่สูบบุหรี่ ไม่ติดเหล้า และไม่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

อัตราค่าจ้าง

 • ค้าจ่าง 26,400 เหรียญไต้หวันต่อเดือน หรือประมาณ 29,663 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 : 1 เหรียญไต้หวัน เท่ากับ 1.1236 บาท)

สมัครงานต่างประเทศ 2566 สมัครงานต่างประเทศ กรมจัดหางาน กรมการจัดหางานต่างประเทศ หางานต่างประเทศ 2566 หางานต่างประเทศ ถูกกฎหมาย

เงื่อนไขการจ้างและสวัสดิการ

 • ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี
 • ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง
 • อัตราค่าล่วงเวลา เป็นไปตามกฎหมายแรงงานไต้หวัน
 • บริษัทฯ จัดหาที่พักให้ โดยหักเงินจากค่าจ้าง จำนวน 1,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือน ส่วนอาหารให้แรงงานรับผิดชอบเอง
 • บรัษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่คนหางานที่ได้รับการคัดเลือกและเดินทางไปทำงาน ได้แก่ ค่าตรวจโรค ค่ารับรองประวัติอาชญากรรม ค่าธรรมเนียมลงตราวีซ่า ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป โดยให้สำรองจ่ายก่อนแล้วนำใบเสร็จค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปเบิกหลังจากทำงานครบ 30 วัน
 • ในระหว่างทำงานที่ไต้หวัน บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าใบถิ่นที่อยู่ ค่าตรวจสุขภาพ ค่าบริการดูแลรายเดือนที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางานไต้หวัน (ปีแรก จำนวน 1,800 เหรียญไต้หวันต่อเดือน ปีที่สอง จำนวน 1,700 เหรียญไต้หวันต่อเดือน และปีที่สามเป็นต้นไป จำนวน 1,500 เหรียญไต้หวันต่อเดือน) และค่าบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง
 • บริษัทจัดชุดทำงานให้โดยไม่คิดมูลค่า มีเครื่องซักผ่าให้ใช้แบบหยอดเหรียญ มีเครื่องปรับอากาศในห้องนอน

สมัครงานต่างประเทศ 2566 สมัครงานต่างประเทศ กรมจัดหางาน กรมการจัดหางานต่างประเทศ หางานต่างประเทศ 2566 หางานต่างประเทศ ถูกกฎหมาย

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคุมเครื่องทอผ้า ตรวจสอบคุณภาพผ้าในสายการผลิต ขนย้ายเส้นด้ายและผ้าในสายการผลิต

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัครระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • ระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2566 ยื่นใบสมัครทางอีเมล [email protected] (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยื่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง)
 • ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10-18.00 น. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ภายในงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา

ดูรายละเอียดการรับสมัครงานฉบับเต็ม : คลิกที่นี่ 

สมัครงานต่างประเทศ 2566 สมัครงานต่างประเทศ กรมจัดหางาน กรมการจัดหางานต่างประเทศ หางานต่างประเทศ 2566 หางานต่างประเทศ ถูกกฎหมาย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น