logo

แจกพิกัด “ไหว้พระ” ปักหมุดเส้นทาง 8 วัด เอาใจสายมู ณ เชียงใหม่

ไหว้พระ, สาย มู เชียงใหม่, วัด เชียงใหม่ สาย มู, สายบุญ, ศิลปะแบบล้านนา, โบราณสถานแห่งชาติ,​วัดโลกโมฬี, วัดเชียงยืน, วัดเชียงมั่น, วัดอินทขีลสะดือเมือง, วัดพันเตา, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, วัดศรีสุพรรณ, วัดคู่บ้านคู่เมือง, เชียงใหม่

แจกพิกัด "ไหว้พระ" 8 วัด คูเมืองใจกลางเชียงใหม่ สายบุญ สายมู ปักหมุดด่วนมีที่ไหนบ้าง

รวมพิกัด 8 วัด ปักหมุด “ไหว้พระ” สาย มู เชียงใหม่ วัด เชียงใหม่ สาย มู เอาใจสายบุญ สายมู คูเมืองใจกลางเชียงใหม่ หนึ่งในโลเคชันที่มีวัดอยู่มาก ติดตามต่อได้ที่นี่ TOP News

ข่าวที่น่าสนใจ

สายเที่ยว สายบุญห้ามพลาด! ใครมีแพลนเที่ยวเชียงใหม่ เช็คพิกัดให้ดี TOP News รวมปักหมุด 8 วัด “ไหว้พระ” พิกัดคูเมืองใจกลางเชียงใหม่ หนึ่งในโลเคชันยอดฮิต ที่สายบุญต้องมาเยือนจะมีที่ไหนบ้างนั้น เช็คเลย!

1. วัดโลกโมฬี

 • วัดสวยงามเด่นเต็มไปด้วยศิลปะแบบล้านนา โบราณสถานแห่งชาติ
 • เมื่อเดินเข้ามาภายในวัด จะมองเห็นพระวิหารไม้ที่บูรณะขึ้นใหม่ ลวดลายงามวิจิตร

 

ไหว้พระ, สาย มู เชียงใหม่, วัด เชียงใหม่ สาย มู, สายบุญ, ศิลปะแบบล้านนา, โบราณสถานแห่งชาติ,​วัดโลกโมฬี, วัดเชียงยืน, วัดเชียงมั่น, วัดอินทขีลสะดือเมือง, วัดพันเตา, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, วัดศรีสุพรรณ, วัดคู่บ้านคู่เมือง, เชียงใหม่

 

 • หน้าบันไดประดับกระจกสีระยิบระยับ ภายในประดิษฐาน พระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถ
 • และมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่เศียร ด้านหลังพระวิหาร มีพระเจดีย์ทรงปราสาทองค์ใหญ่อายุกว่า 500 ปี

นอกจากนี้ วัดแห่งนี้ยังมีรูปเคารพของพระนางจิรประภามหาเทวี กษัตริย์องค์ที่ 14 แห่งราชวงศ์มังราย ขึ้นชื่อในเรื่องการขอพรด้านความรักอีกด้วย

พิกัด : คลิกที่นี่

 

2. วัดเชียงยืน

 • สักการะวัดสำคัญประจำทิศเหนือวัดเชียงยืน สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพญามังราย
 • เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองแห่งที่ 2 ต่อจากวัดเชียงมั่น มีความหมายว่า ยั่งยืน

 

ไหว้พระ, สาย มู เชียงใหม่, วัด เชียงใหม่ สาย มู, สายบุญ, ศิลปะแบบล้านนา, โบราณสถานแห่งชาติ,​วัดโลกโมฬี, วัดเชียงยืน, วัดเชียงมั่น, วัดอินทขีลสะดือเมือง, วัดพันเตา, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, วัดศรีสุพรรณ, วัดคู่บ้านคู่เมือง, เชียงใหม่

 

 • เมื่อเข้ามาด้านในวัดจะเห็นพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจ องค์ใหญ่สีเหลืองทอง ตั้งเด่นอยู่บนชั้นสองของอาคาร และเดินเข้าไปอีกนิดจะเห็นองค์พระมหาธาตุเจดีย์ ทรงแปดเหลี่ยม สีขาว ประดับลายสีทอง
 • ฝั่งทิศตะวันออก จะมีศาลาเล็ก ๆ ประดิษฐานพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจองค์เล็ก ด้านหน้าศาลามีเสาตุงกระด้าง
 • ถือเป็นเครื่องสักการะทางศาสนา และเป็นเอกลักษณ์แบบชาวล้านนา

พิกัด : คลิกที่นี่

 

3. วัดเชียงมั่น

 • วัดคู่บ้านคู่เมืองแห่งแรกที่สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพญามังราย วัดนี้ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเขตกำแพงเมืองเชียงใหม่
 • จารึกที่พบภายในวัดได้กล่าวถึงพญามังราย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์ขึ้นในที่ประทับและสถาปนาเป็นวัด เรียกว่า วัดเชียงมั่น
 • นับเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่ มีการสร้างปูชนียสถานขึ้นมากมายในช่วงที่พม่าปกครองเชียงใหม่ จนมาถึงสมัยพระเจ้ากาวิละ (ช่วงปี พ.ศ. 2325-2367) ได้บูรณะถาวรสถานเหล่านี้ใหม่อีกครั้ง

 

ไหว้พระ, สาย มู เชียงใหม่, วัด เชียงใหม่ สาย มู, สายบุญ, ศิลปะแบบล้านนา, โบราณสถานแห่งชาติ,​วัดโลกโมฬี, วัดเชียงยืน, วัดเชียงมั่น, วัดอินทขีลสะดือเมือง, วัดพันเตา, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, วัดศรีสุพรรณ, วัดคู่บ้านคู่เมือง, เชียงใหม่

 

 • ภายในวัดประดิษฐานพระแก้วขาว หรือพระเสตังคมณี ชาวบ้านนิยมมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ช่วยคุ้มครองป้องกันอันตราย
 • ที่สำคัญ ในอดีตยังเป็นพระพุทธรูปสำหรับบูชาประจำพระองค์ของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์ผู้ครองนครหริภุญไชย และพญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย

พิกัด : คลิกที่นี่

 

4. วัดอินทขีลสะดือเมือง

 • ในอดีตเคยเป็นที่ประดิษฐานเสาอินทขิล หรือเสาหลักเมือง ที่สร้างในสมัยพญามังราย เมื่อปี พ.ศ. 1839
 • เนื่องจากวัดนี้ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ผู้คนจึงเรียกกันว่า วัดสะดือเมือง และเป็นที่มาของชื่อวัดในปัจจุบัน

 

ไหว้พระ, สาย มู เชียงใหม่, วัด เชียงใหม่ สาย มู, สายบุญ, ศิลปะแบบล้านนา, โบราณสถานแห่งชาติ,​วัดโลกโมฬี, วัดเชียงยืน, วัดเชียงมั่น, วัดอินทขีลสะดือเมือง, วัดพันเตา, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, วัดศรีสุพรรณ, วัดคู่บ้านคู่เมือง, เชียงใหม่

 

 • ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญหลวงพ่อขาว เป็นศิลปะแบบล้านนา มีพระพักตร์อิมเอิบดุจพระจันทร์ ประดิษฐานในวิหารทรงล้านนาที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง

พิกัด : คลิกที่นี่

 

5. วัดพันเตา

 • เดิมมีชื่อว่า วัดปันเต้า (พันเท่า) หมายถึง การทำบุญเพียงหนึ่ง แต่จะได้รับบุญกลับมาเป็นพันเท่า
 • ภายหลังชื่อเพื้ยนเป็นพันเตา และยังมีที่กล่าวอีกว่า วัดนี้เคยใช้เป็นแหล่งสร้างเตาหล่อพระนับร้อยนับพันเตา
 • ภายในวัดมีพระวิหารหอคำหลวง สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังตามศิลปะแบบเชียงแสน

 

ไหว้พระ, สาย มู เชียงใหม่, วัด เชียงใหม่ สาย มู, สายบุญ, ศิลปะแบบล้านนา, โบราณสถานแห่งชาติ,​วัดโลกโมฬี, วัดเชียงยืน, วัดเชียงมั่น, วัดอินทขีลสะดือเมือง, วัดพันเตา, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, วัดศรีสุพรรณ, วัดคู่บ้านคู่เมือง, เชียงใหม่

 

 • ซุ้มประตูประดับไม้แกะสลักรูปนกยูง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเจ้านายฝ่ายเหนือ สวยสง่า หยุดสายตาผู้คนให้เชยชมก่อนที่จะเดินเข้าไปในพระวิหาร
 • ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปตามแบบศิลปะเชียงใหม่
 • ด้านหลังพระวิหารหอคำหลวง มีเจดีย์องค์ประธานของวัดทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยม องค์สีเหลืองทองอร่าม รายล้อมด้วยเจดีย์ราย ยามเมื่อแสงแดดตกกระทบ มองดูแล้วงดงามมาก

พิกัด : คลิกที่นี่

 

6. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

 • วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก สร้างในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย เพื่ออุทิศกุศลแด่พระเจ้ากือนา ผู้เป็นพระราชบิดา
 • และอุปถัมภ์การสร้างต่อโดยพระนางติโลกจุฑาราชเทวี (พระมเหสีของพระเจ้าแสนเมืองมา) จนแล้วเสร็จ
 • พระธาตุเจดีย์ นับเป็นพระธาตุที่สูงที่สุดในภาคเหนือ และเป็นเจดีย์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่

 

ไหว้พระ, สาย มู เชียงใหม่, วัด เชียงใหม่ สาย มู, สายบุญ, ศิลปะแบบล้านนา, โบราณสถานแห่งชาติ,​วัดโลกโมฬี, วัดเชียงยืน, วัดเชียงมั่น, วัดอินทขีลสะดือเมือง, วัดพันเตา, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, วัดศรีสุพรรณ, วัดคู่บ้านคู่เมือง, เชียงใหม่

 

 • มีการอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานนานถึง 80 ปี หน้าประตูทางเข้าวิหารมีบันไดนาคที่สวยงามวิจิตร โดยช่างฝีมือเก่าแก่ ปัจจุบันไม่ได้เปิดให้ขึ้นไปด้านบน
 • ภายในวิหารหลวง ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่
 • นอกจากนี้ ยังมีหออินทขิล เป็นที่ประดิษฐานเสาอินทขิลสร้างขึ้นโดยพญามังราย ที่เคยอยู่ ณ วัดอินทขีลสะดือเมือง ภายในอาคารประดับลวดลายจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามมาก

7. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

 • วัดสำคัญและมีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ ภายในพระบรมธาตุเจดีย์ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และบริเวณใกล้กันยังเป็นที่ตั้งของพระวิหารลายคำ ซึ่งภายในประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปคู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา
 • พระวิหารลายคำนี้ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น เพราะ มีลวดลายปิดทองล่องชาด เทคนิคการฉลุลายปรากฏบนฝาผนังหลังพระประธานและเสากลางพระวิหาร เสาระเบียงด้านหน้าพระวิหาร

 

ไหว้พระ, สาย มู เชียงใหม่, วัด เชียงใหม่ สาย มู, สายบุญ, ศิลปะแบบล้านนา, โบราณสถานแห่งชาติ,​วัดโลกโมฬี, วัดเชียงยืน, วัดเชียงมั่น, วัดอินทขีลสะดือเมือง, วัดพันเตา, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, วัดศรีสุพรรณ, วัดคู่บ้านคู่เมือง, เชียงใหม่

 

 • ตลอดถึงบางส่วนของโครงไม้ บนฝาผนังภายในมีภาพจิตรกรรมเรื่อง สังข์ทองและสุวรรณหงส์ เขียนด้วยสีฝุ่น มีความงดงามมาก
 • ที่นี่ยังเป็นที่กราบสักการะของคนเกิดปีนักษัตรประจำปีมะโรง (ปีงูใหญ่) ด้วย
 • และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีการนำพระสิงห์แห่รอบเมืองให้ผู้คนได้สรงน้ำพระกัน

พิกัด : คลิกที่นี

 

8. วัดศรีสุพรรณ

 • ปิดท้ายด้วยวัดเก่าแก่ชื่อดังที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมแปลกตา
 • วัดนี้สร้างในสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์ในราชวงศ์มังราย โปรดให้นำพระเจ้าเจ็ดตื้อ หรือพระพุทธปาฏิหาริย์ มาประดิษฐาน สร้างพระวิหารบรมธาตุเจดีย์และอุโบสถ
 • ภายในวัดมีอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณ
 • โดยใช้โครงสร้างก่ออิฐถือปูน ประดับตกแต่งลวดลายทุกส่วนด้วยอะลูมิเนียมและเงิน พร้อมทั้งสลักลวดลายภาพสามมิติที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศิลป์ปริศนาธรรม คำสอนประวัติวัด

 

ไหว้พระ, สาย มู เชียงใหม่, วัด เชียงใหม่ สาย มู, สายบุญ, ศิลปะแบบล้านนา, โบราณสถานแห่งชาติ,​วัดโลกโมฬี, วัดเชียงยืน, วัดเชียงมั่น, วัดอินทขีลสะดือเมือง, วัดพันเตา, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, วัดศรีสุพรรณ, วัดคู่บ้านคู่เมือง, เชียงใหม่

 

 • เพื่อสะท้อนถึงความเป็นชุมชนทำเครื่องเงินของชาวชุมชนวัวลาย ซึ่งเป็นชุมชนทำหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่
 • ภายในอุโบสถเงินไม่ได้อนุญาตให้สุภาพสตรีเข้า เนื่องจากใต้ฐานอุโบสถฝังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเครื่องรางของขลังที่เก่าแก่กว่า 500 ปี อาจก่อให้เกิดความเสื่อมแก่สถานที่หรือตัวสุภาพสตรีได้ แต่สามารถชมความงามได้รอบ ๆ อุโบสถได้
 • นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาสล่าสิบหมู่ล้านนา ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานหัตถกรรมเครื่องเงินของชาวบ้าน

พิกัด : คลิกที่นี่

ข้อมูล : TAT Contact Center เพื่อนร่วมทาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ทรภ. 1 จัดกิจกรรมผู้นำเยาวชนพัฒนาสัมพันธ์ กองทัพเรือ ประจำปี 2567
มติสภาผ่านฉลุยงบฯ 68 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาท "ภูมิธรรม" ยันใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า รับฟังทุกเสียงเว้นพวกถากถาง ด้อยค่า
"กรวีร์" สรุปอภิปรายงบ 68 "ปฏิวัติการศึกษา แก้ปัญหาประเทศไทย" ภท.เสนอ "แพลตฟอร์มเรียนรู้ ธนาคารหน่วยกิตกลาง แอปพอร์ตโฟลิโอ" ทั่วถึง เท่าทัน เท่าเทียม ทันโลก
รวบแล้ว “บู๊” คู่อริคุกคามครอบครัว “แจ๊ส-แจง” หลังโพสต์ท้าทายระบบ โดน "สารวัตรแจ๊ะ" จับตัวที่ชายแดน
“บิ๊กโจ๊ก” เปิดเว็บรับเรื่องร้องเรียน ลั่นหากได้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ สตช. จะจัดการให้ทุกคดี
"พิพัฒน์" แจงสภาฯพร้อมพัฒนาฝีมือแรงงานไทย รับเทคโนโลยีอนาคต รุกส่งออกตปท.สร้างรายได้ เพิ่มมั่นคงชีวิต
รีบแวะเติมก่อน พรุ่งนี้ "น้ำมัน" ขึ้นราคา เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ปรับอีก
“พร้อมพงศ์” อัด “ก้าวไกล” ขวางแจก “ดิจิทัลวอลเล็ต” ย้ำดีหรือไม่ดี อีก 3 ปีประชาชนตัดสินเอง
อบจ.ระยอง เปิดโครงการเสริมสร้างความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแก่ทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ
“บิ๊กต่อ” แต่งเครื่องแบบเต็มยศเข้าสตช. หลังมีคำสั่งคืนเก้าอี้ผบ.ตร.

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น