ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองฉัดวัคซีน รอบใหม่ 1 แสนคน พร้อมแนะนำช่องทางลงทะเบียน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองฉัดวัคซีน รอบใหม่ 1 แสนคน พร้อมแนะนำช่องทางลงทะเบียน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองฉัดวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบใหม่ 3 เปิดรับจำนวน 1 แสนคน พร้อมแนะนำช่องทางลงทะเบียน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งกำหนดการเปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับ “บุคคลธรรมดา” รอบ 3 จำนวน 100,000 ราย ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

 • เวลา 08.18 น. เปิดระบบลงทะเบียน
 • เวลา 14.00 น. เปิดระบบการจองวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ

โดยผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จในรอบที่ 3 สามารถเข้ามาดำเนินการจองวัคซีน เลือกโรงพยาบาล เลือกวันนัดฉีดและโอนเงินให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. หากไม่ได้เข้ามาดำเนินการตามวันที่กำหนดระบบจะลบข้อมูลท่านออกจากการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และท่านต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง หากประสงค์ขอรับการจัดสรรในครั้งต่อไป ซึ่งลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดาได้ 2 ช่องทาง

1) เว็บไซด์ https://sinopharm.cra.ac.th

2) แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

อย่าลืมอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุด

หมายเหตุ: อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส

เงื่อนไขการลงทะเบียนจองวัคซีน ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น และการลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น คนต่างชาติ ใช้เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

อย่างไรก็ตาม สามารถเลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. – 5 ก.ย. 2564 โดยมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดา ตามภาคต่างๆ ดังนี้

กรุงเทพและปริมณฑล

 • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 • โรงพยาบาลปิยะเวท
 • โรงพยาบาลพญาไท 3
 • โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
 • โรงพยาบาลอินเตอร์เมด
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย
 • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
 • โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
 • โรงพยาบาลเทพธารินทร์
 • โรงพยาบาลบางปะกอก 1
 • โรงพยาบาลเวชธานี
 • โรงพยาบาลมิชชั่น
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ปทุมธานี
 • โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร
 • โรงพยาบาล อินเตอร์กำแพงแสน นครปฐม
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ นครปฐม
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
 • โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ

ภาคกลาง

 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
 • โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล จ.สระบุรี
 • โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง จ.กำแพงเพชร
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.อุทัยธานี
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิจิตร
 • โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จ.เพชรบูรณ์
 • โรงพยาบาล ศรีสุโข จ.พิจิตร
 • โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์
 • โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ จ.ลพบุรี
 • โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม
 • โรงพยาบาลศุภมิตร จ.สุพรรณบุรี
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิษณุโลก
 • โรงพยาบาลรวมแพทย์ จ.พิษณุโลก

ภาคใต้

 • โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จ.สงขลา
 • โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส
 • โรงพยาบาลสงขลา
 • โรงพยาบาลสิโรรส จ.ยะลา
 • โรงพยาบาล รวมแพทย์ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลนครินทร์ จ.นครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลนครคริสเตียน จ.นครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จ.ชุมพร
 • โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • โรงพยาบาล วัฒนแพทย์อ่าวนาง จ.กระบี่
 • โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ จ.ตรัง
 • โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง
 • โรงพยาบาลสิโรรส จ.ปัตตานี
 • โรงพยาบาลควนขนุน จ.พัทลุง

ภาคอีสาน

 • โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ.อุดรธานี
 • โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา จ.อุดรธานี
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 • โรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีมา
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลโขงเจียม อุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จ.ขอนแก่น
 • โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
 • โรงพยาบาลเมืองเลยราม จ.เลย
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.ศรีสะเกษ
 • โรงพยาบาลชัยภูมิ
 • โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ จ.สุรินทร์
 • โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) จ.สุรินทร์
 • โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา จ.หนองคาย
 • โรงพยาบาลบุรีรัมย์ราม จ.บุรีรัมย์
 • โรงพยาบาลรักษ์สกล จ.สกลนคร
 • โรงพยาบาลรวมแพทย์ จ.หนองคาย
 • โรงพยาบาลนาแก จ.นครพนม
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี จ.ร้อยเอ็ด
 • โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จ.มุกดาหาร
 • โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี จ.กาฬสินธุ์

ภาคตะวันออก

 • โรงพยาบาลชลบุรี
 • โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน จ.ชลบุรี
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง
 • โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 จ.ฉะเชิงเทรา
 • โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

ภาคเหนือ

 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ จ.เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.ลำพูน
 • โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ จ.ลำพูน
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.อุตรดิตถ์
 • โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จ.ลำปาง
 • โรงพยาบาลแพร่-ราม จ.แพร่
 • โรงพยาบาลพะเยา ราม จ.พะเยา
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จ.เชียงราย

ภาคตะวันตก

 • โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
 • โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จ.เพชรบุรี
 • โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จ.ราชบุรี
 • โรงพยาบาลสินแพทย์กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
 • โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จ.ตาก

S 15736896

 

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • Always Active

บันทึก