เปิดโครงการศูนย์รวมปันสุข “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” ช่วยเหลือร้านอาหารรายย่อย 2,000 ร้าน ส่งอาหารให้ชุมชน 240,000 กล่อง สร้างรายได้ให้กับร้านอาหารรายย่อย 20 ล้านบาท

เปิดโครงการศูนย์รวมปันสุข “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” ช่วยเหลือร้านอาหารรายย่อย 2,000 ร้าน ส่งอาหารให้ชุมชน 240,000 กล่อง สร้างรายได้ให้กับร้านอาหารรายย่อย 20 ล้านบาท

MQDC ร่วมกับ เครือโรงพยาบาลพริ้นซ์   ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล  อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค และมูลนิธิพุทธรักษา เริ่มโครงการ “ศูนย์รวมปันสุข” “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” เพื่อช่วยเหลือร้านค้า ร้านอาหารรายย่อย และชุมชนที่เดือดร้อนจากการระบาดของโควิด-19 ช่วยร้านอาหารรายย่อย 2,000 ราย จัดข้าวกล่อง 240,000 กล่อง ระยะเวลา 4 เดือน ใช้งบประมาณ 20 ล้านบาท

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา-2019 ได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องมากกว่า 1 ปีครึ่ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบที่ 3 นี้ ที่ทำให้ร้านอาหารรายย่อยได้ปิดตัวมากกว่า 5 หมื่นราย รวมถึงประชาชนได้มีการตกงาน ขาดรายได้เป็นจำนวนมาก โดยการระบาดครั้งนี้จะระบาดหนักในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทาง MQDC ได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์  บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย  โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด และมูลนิธิพุทธรักษา  ได้ร่วมจัดโครงการ ศูนย์รวมปันสุข ส่งต่อความห่วงใยสู้ภัยโควิด-19 “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” นำอาหารปรุงสุกสะอาดตามหลักโภชนาการบรรจุกล่องโดยสนับสนุนซื้อจากร้านค้า ร้านอาหารรายย่อย ส่งมอบไปช่วยเหลือยังพื้นที่ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโควิด-19

โครงการศูนย์รวมปันสุขนี้ จะเปิดรับร้านอาหารรายย่อยเข้ามาเป็นเครือข่าย ให้ผลิตอาหารสู่ชุมชนเพื่อให้ร้านอาหารรายย่อยสามารถมีรายได้ที่จะใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ จึงจะสั่งซื้อเป็นระยะเวลาหนึ่ง ขึ้นกับจำนวนร้านอาหารที่เข้ามาร่วมโครงการ เพื่อให้ได้มีผลกำไรนำไปเป็นทุนต่อไป

การพิจารณาเลือกร้านอาหารที่เข้าหลักเกณฑ์ หลักๆจะเป็นเรื่องความสะอาด คุณภาพอาหาร และภาชนะที่จะใส่อาหารจะเป็นภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร้านที่ได้รับการพิจารณา จะได้รับการจัดสรร การจัดทำข้าวกล่อง ซึ่งจำนวนกล่องและจำนวนวันจะขึ้นอยู่กับปริมาณร้านอาหารที่เข้ามาลงทะเบียน

ร้านอาหารรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ และชุมชนที่เดือดร้อน สามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการศูนย์รวมปันสุข  ได้ 3 ช่องทางหลักตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ดังนี้ 

  • ติดต่อ Call Center หมายเลข 02-018-6199 ทุกวัน เวลา 8.00-18.00 น.
  • ลงทะเบียนผ่านผ่านระบบ QR Code

QR 1QR 2

 

 

 

 

 

 

 

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook

MQDC – Magnolia Quality Development Corporation

มูลนิธิพุทธรักษา – Buddharaksa Foundation

The Givers Network

สำหรับด้านของชุมชนที่เดือดร้อน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถติดต่อเข้ามาได้ในช่องทางเดียวกัน โดยให้ผู้แทนของชุมชนเป็นผู้ติดต่อเข้ามาและทางทีมงานจะพิจารณาจัดทำข้าวกล่องส่งให้ตามความต้องการของชุมชน โดยเป็นการปรุงอาหารพร้อมรับประทาน ตามหลักโภชนาการ   โดยหากเป็นระดับครอบครัว หรือบุคคล ทางโครงการจะจัดส่ง กล่องปันสุข  ไปให้ทางไปรษณีย์ ซึ่งก็จะประกอบด้วยอาหารแห้งและขนมที่เพียงพอสำหรับ 3-4 วัน นำไปบริโภคเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในช่วงวิกฤตินี้

โครงการ ศูนย์รวมปันสุข   “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” จะดำเนินการเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยตั้งเป้าหมายในการจัดอาหารกล่อง 2,000 กล่องต่อวัน ตลอดระยะเวลาโครงการ 4 เดือนรวมทั้งสิ้น 240,000 กล่อง และกล่องปันสุข จำนวน 6,000 กล่อง เพื่อนำไปส่งต่อให้ชุมชนที่มีความต้องการ ขณะเดียวกัน ก็สามารถช่วยร้านค้า ร้านอาหารรายย่อยได้ประมาณ 2,000  ราย โดย MQDC สนับสนุนงบประมาณ 20 ล้านบาท

1

2

นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่า จากวิกฤตการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ต่อเนื่องได้ส่งผลกระทบไปยังชุมชนต่างๆ  ทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ปัญหาการว่างงาน รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจ ท่ามกลางช่วงเวลาแห่งความวิตกกังวลถึงสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้เช่นนี้ หลายคนอาจหมดหวัง ท้อแท้ และคิดว่าต่อสู้อยู่เพียงลำพัง

บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  (MQDC) ได้ริเริ่ม “ศูนย์รวมปันสุข” ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ ได้แก่ MQDC โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ (เครือรพ.พริ้นซ์, พิษณุเวช, วิรัชศิลป์ และคลินิกใกล้บ้านใกล้ใจ)  T&B Media Global (Thailand)  Company Limited  บริษัท  อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด และมูลนิธิพุทธรักษา   ในการเป็นแกนหลัก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชุมชนในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ที่เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดหนัก ตลอดจนการส่งเสริมรายได้ให้กับร้านอาหารรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถสนับสนุนรายได้หมุนเวียนให้ร้านค้ารายย่อยราว  2,000 ร้าน ภายใน 4 เดือนนับจากนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้  3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่

  1. ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ >>ศูนย์รวมปันสุข สนับสนุนอาหารกล่องปันสุข 240,000 กล่องตลอด 4 เดือน
  2. ร้านอาหารรายย่อยของคนตัวเล็ก >>ศูนย์รวมปันสุข สนับสนุนรายได้โดยหมุนเวียนร้านอาหารรายย่อย เป้าหมาย 2,000 ราย
  3. บุคคลที่ได้รับความเดือดร้อน >>ศูนย์รวมปันสุขสนับสนุนกล่องปันสุขอาหารแห้ง-สิ่งของจำเป็น 6,000 ราย

 

ด้านนพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ Chief Performance Coach, Risk and Quality Officer บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ  กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลต้องดูแลผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ 200 เตียง ฮอสพิทอล(Hospitel) 2 แห่งอีก 250 เตียง และยังมีการพักรักษาตัวโดยแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) สำหรับผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการ (สีเขียว) อีกเป็นจำนวนมาก และนอกจากผู้ป่วยแล้วยังมีบุคคลในครอบครัวบางส่วนที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต้องแยกกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อดูอาการด้วย เรื่องอาหารซึ่งถือเป็นปัจจัย 4 อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเช่นเดียวกับการรักษาโรค

ซึ่งทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิในเครือบริษัทพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด  ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับทาง MQDC, T&B Media Global (Thailand)  Company Limited บริษัท  อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด และมูลนิธิพุทธรักษา จัดตั้งศูนย์รวมปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19 ขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการช่วยผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยโรงพยาบาลยินดีเป็นตัวเชื่อมส่งต่อความช่วยเหลือไปให้คนไข้ที่ดูแลรักษาตัวจากโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม หรือแยกกักตัวที่บ้านในรูปแบบ Home Isolation สามารถได้รับอาหารทุกมื้อโดยที่ไม่ต้องเดินทางออกมาด้านนอก รอรับที่บ้านผ่านทางไปรษณีย์ และยังคงได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์ในทุกวันเพื่อประเมินอาการแบบวันต่อวันผ่านระบบ TeleHealth ซึ่งหากมีอาการเปลี่ยนแปลงหรือทรุดลงจะดำเนินการรับตัวเข้ามารักษาหรือเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาล ซึ่งในกรณีคนไข้โควิด-19 แยกกักตัวที่บ้าน ทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดถุงขยะ (ถุงแดง) เพื่อให้สอดคล้องการบริหารจัดการขยะอันตรายร่วมด้วย ถือเป็นการดูแลรักษา และช่วยเหลือประชาชนทั่วไปและผู้ป่วยครอบคลุมทุกด้านแม้อยู่ในภาวะสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ก็ตาม

17

180303

คุณเอกศิษฐ์ เฉลิมรัฐวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายผลิตและฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในโอกาสนี้ ทีแอนด์บีฯ มีความยินดีที่ได้ส่งต่อความสุขผ่านโครงการศูนย์รวมปันสุข “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” ร่วมกับ MQDC เครือโรงพยาบาลพริ้นซ์ บริษัท  อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด และมูลนิธิพุทธรักษา ซึ่งเป็นการสนับสนุนกิจการร้านอาหารรายเล็กในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มายาวนานร่วมปี อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือใครหลายคนในชุมชนให้ได้อิ่มท้องอีกด้วย

ที่ผ่านมาภาครัฐมีความรับผิดชอบมากมายหลายอย่างที่ต้องแก้ไข ทางทีแอนด์บีฯ ในฐานะบริษัทภาคเอกชนจึงขอร่วมเป็นส่วนเล็กๆ ในการช่วยเหลือสังคมและเป็นอีกแรงหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 จึงได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “Pay It Forward” หรือ “โครงการส่งต่อความสุข” โดยการระดมทุนและรับสิ่งของบริจาคเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังที่ที่ต้องการ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ พระสงฆ์ คนทำงานในพื้นที่ และคนที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงโควิด-19 และสัตว์ที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวเพื่อการดูแลและความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนี้เรายังวางแผนร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในวงการบันเทิงของเรา ไม่ว่าจะเป็นศิลปินและดารานักแสดงต่างๆ ในการเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงให้ผู้คนรับรู้และสามารถเข้าถึงโครงการได้เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น

ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานมูลนิธิพุทธรักษา กล่าวว่า  “ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 เป็นต้นมา มูลนิธิพุทธรักษาได้ร่วมกับบุคคลทั่วไปในสังคม องค์กรพันธมิตรทั้งภาคเอกชนและประชาสังคม ในการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของยังชีพ อุปกรณ์การแพทย์ วัสดุเครื่องใช้สอยเพื่อการป้องกันโรค ฯลฯ เราได้เห็นภาวะเร่งตัวของการแพร่ระบาดในช่วงที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะขุมชนที่ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการรายย่อย มูลนิธิจึงได้มีความยินดีอย่างยิ่ง เมื่อ MQDC โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ (โรงพยาบาล PRINC) T&B Media Global (Thailand)  Company Limited และบริษัท  อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด ได้ริเริ่มโครงการศูนย์รวมปันสุข โดยมูลนิธิเข้าไปมีส่วนในการทำงานกับชุมชนและผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อย เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึงมากที่สุด”

180304

280119

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัดในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจการจัดการโรงพยาบาลที่มีเครือข่ายโรงพยาบาลที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 ภายใต้ปรัชญา “เพื่อช่วยเหลือ คน ชุมชน และสังคม คือ หัวใจที่สำคัญที่สุด สำหรับเรา” เครือรพ.พริ้นซ์ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนกว่า 11 แห่งทั่วประเทศและคลินิกชุมชนอบอุ่น 13 แห่งในกรุงเทพฯ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์และทีมสนับสนุนที่มีศักยภาพ รวมถึงคณะผู้บริหารที่มีศักยภาพและมากด้วยประสบการณ์

เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบนิเวศด้านการดูแลสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วยพันธมิตรทางธุรกิจและเราเป็นผู้นำด้านทักษะการบริหารจัดการโรงพยาบาล และดูแลเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ใช้ในการบริหารจัดการงานโรงพยาบาล ตอบโจทย์ด้านการดูแลสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนพร้อมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อจริยธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ

สืบค้นข้อมูลบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัดในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.princhealth.com

 

บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) ดำเนินธุรกิจการพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย บ้าน คอนโดมิเนียม และโครงการมิกซ์ยูสชั้นนำระดับสากล พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้คำมั่นสัญญา ‘For All Well-Being’

MQDC พัฒนาที่อยู่อาศัยและโครงการมิกซ์ยูสภายใต้แบรนด์ “แมกโนเลียส์” (Magnolias) “วิสซ์ดอม” (Whizdom) ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree) มัลเบอร์รี่ โกรฟ (Mulberry Grove) และ “เดอะ ฟอเรสเทียส์” (The Forestias) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและสร้างการใช้ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

MQDC ได้ให้การรับประกัน 30 ปีในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีเยี่ยม

การประยุกต์ปรัชญา ‘นวัตกรรมแห่งความยั่งยืน’ MQDC มุ่งมั่นที่จะนำพาภาคธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปสู่ความยั่งยืน ดังนั้น MQDC ได้ให้การสนับสนุนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)  ซึ่งเป็นศูนย์การวิจัยแห่งแรกของเอเชียที่มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกสรรพสิ่งบนโลก

MQDC ดำเนินงานพร้อมกับการคำนึงถึงสิ่งมีชีวิตบนโลก มากกว่านั้นยังมีเป้าหมายในการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อสังคมโดยรวม ข้อมูลเพิ่มเติมhttp://www.mqdc.com

 

ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล คือ Home of Happy ที่ที่ความคิดสร้างสรรค์และความสุขมาบรรจบกัน นำทัพเหล่านักเล่าเรื่อง และครีเอทีฟมากมายโดย ดร. ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งในการคัดสรรคอนเทนต์ ที่โดดเด่นและมีความสร้างสรรค์จากแหล่งต่างๆ ด้วยเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวางทั้งภายในประเทศไทยและประเทศจีน  สมทบด้วยกลุ่มนักครีเอทีฟจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้สนับสนุนหลักในการสร้างคลื่นแห่งความสุข ให้กระจายไปทั่วโลก ด้วยการลงทุนในเนื้อหาที่เหมาะสำหรับครอบครัวพร้อมกับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ ในขณะเดียวกัน ก็สนับสนุนโครงการซึ่งจะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับสิ่งแวดล้อม  เยาวชน  และมวลมนุษยชาติ

 

มูลนิธิพุทธรักษาก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2545 โดยคุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ผู้ซึ่งก่อตั้งกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ เพื่อทำงานช่วยเหลือสังคมตามดำริของคุณธนินท์ และคุณหญิงเทวี เจียวรวนนท์ ให้ดำเนินกิจการที่ไม่ได้มุ่งหวังความสำเร็จทางธุรกิจเพียงด้านเดียว แต่ให้ธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมที่ดีด้วย โดยมูลนิธิฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็กและเยาวชนผ่านการมอบโอกาสทางการศึกษาที่ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งบ่มเพาะความมีเมตตาโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น ทั้งนี้มูลนิธิพุทธรักษาได้จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธรณกุศล ลำดับที่ 691 ในปีพ.ศ. 2552 และได้ขยายการช่วยเหลือไปทั่วประเทศ เด็กที่รับทุนการศึกษาตรงของมูลนิธิฯ รวมไปถึงเด็กที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาผ่านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยหลักสูตรและโครงการต่างๆในโรงเรียนเครือข่าย และชุมชน กว่า 20,000 คน ให้ได้รับการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสนับสนุนให้นักเรียนทุนจัดตั้งสมาคมพี่น้องพุทธรักษาขึ้น เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ในการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันโอกาสผ่านกิจกรรมทางสังคมของนักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษาทั้งอดีตและปัจจุบัน

280117

280118

180305

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก