ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกา ( U.S. CDC) ปรับให้โอไมครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4.6 เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล (variant of concern) เนื่องจาก มีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายพันธุ์ต่างไปจาก

  • สายพันธุ์ดั้งเดิมอู่ฮั่นประมาณ 83 ตำแหน่ง
  • ในขณะที่ BA.2.75 กลายพันธุ์ไป 95 ตำแหน่ง
  • BA.5 กลายพันธุ์ไป 90 ตำแหน่ง
  • และ BA.4 กลายพันธุ์ไป 78 ตำแหน่งต่างจากไวรัสดั้งเดิมอู่ฮั่น