สกลนครพนม 1120X280
สกลนครพนม

รมว.แรงงาน เผยอนุมัติเงินช่วยเหลือลูกจ้าง JSL 1.3 ล้าน สั่งนายจ้างจ่ายค่าชดเชยฯ กว่า 28 ล้าน

กดติดตาม TOP NEWS

รมว.แรงงาน เผยอนุมัติเงินช่วยเหลือลูกจ้าง JSL 1.3 ล้าน สั่งนายจ้างจ่ายค่าชดเชยฯ กว่า 28 ล้าน ภายใน 30 วัน หากไม่ปฏิบัติดำเนินคดีแพ่งและอาญา

กระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนลูกจ้าง JSL 74 ราย รับเงินสงเคราะห์จากเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแล้ว 1,310,760 บาท พร้อมออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยและเงินอื่นกว่า 28 ล้านบาท ภายใน 30 วัน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเตรียมดำเนินคดีแพ่งและอาญา

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้แสดงความห่วงใยผ่านมายังผม กรณี ลูกจ้าง บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเลิกจ้าง โดยท่านได้กำชับให้กระทรวงแรงงานช่วยเหลือเยียวยาและดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเร่งด่วน ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้อนุมัติเงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกรณีค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง ในอัตราสามสิบเท่าถึงเจ็ดสิบเท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันของลูกจ้างที่พึงได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จำนวน 74 รายๆ ละ ตั้งแต่ 9,930 – 23,170 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,310,760 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้แก่ลูกจ้าง JSL ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่นายจ้างเลิกจ้าง โดยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมนี้ได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อบัญชีลูกจ้างแล้ว หลังจากนี้ พนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 จะได้ดำเนินการตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการรับคำร้องและการพิจารณาคำร้องของพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2554 ต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากนี้ ลูกจ้าง JSL ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 25 คน เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคมนี้ ที่วิทยาลัยการแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเป็นธุรกิจของตนเองได้ ในส่วนของกรมการจัดหางาน และสำนักงานประกันสังคม มีลูกจ้างขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน จำนวน 87 รายผู้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนว่างงาน จำนวน 4 ราย โดยสำนักงานประกันสังคมอนุมัติเงินสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแล้ว ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 จำนวน 84 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,773,259 บาท ปฏิเสธ จำนวน 2 ราย เนื่องจากส่งเงินสมทบไม่ครบ และรออนุมัติ จำนวน 1 ราย เนื่องจากอยู่ระหว่างรอเงินสมทบที่บริษัทฯ ต้องชำระ

ด้านนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินการตามกระบวนการช่วยเหลือลูกจ้าง JSL ให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานครบถ้วน ตั้งแต่กระบวนการรับคำร้อง (คร.11) การรวบรวมพยานหลักฐาน การวินิจฉัย โดยมีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,097,807.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ให้แก่ลูกจ้างนับแต่วันออกคำสั่งภายใน 30 วัน กรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายในระยะเวลาที่กำหนดและไม่นำคดีไปสู่ศาล คำสั่งถือเป็นที่สุด จะดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่ง หรือกรณีนายจ้างฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งต่อศาลแรงงาน และลูกจ้างสามารถยื่นใช้สิทธิกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้อีกครั้ง กรณีเงินอื่นนอกจากค่าชดเชยในอัตราไม่เกินหกสิบของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันของลูกจ้างที่พึงได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น