logo

อผศ. เดินหน้าโครงการ “ความห่วงใย ไร้พรมแดน”

ผอ.อผศ. เดินหน้าจัดทําโครงการ “ความห่วงใย ไร้พรมแดน” ออกให้การบริการทางการแพทย์ในเชิงรุก ดูแลรักษาทหารผ่านศึกและครอบครัวที่พักอาศัยในต่างจังหวัดให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกมากขึ้น

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. พล.อ.สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อํานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) เปิดเผยว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2491 มีหน้าที่ให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจําการ รวมทั้งผู้ที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ ให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี รวมทั้งเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งจากการเดินทางไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวตามภูมิลําเนาในส่วนภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ พบว่ายังมีทหารผ่านศึกบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพได้ หรือมีความลําบากในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ เนื่องจากสภาพความพิการเป็นผู้ป่วยติดเตียง หรือขาดทุนทรัพย์ ทําให้ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องและได้คุณภาพมาตรฐาน ตนจึงมอบนโยบายให้สมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ร่วมกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกใช้ศักยภาพของหน่วยออกให้การบริการทางการแพทย์ในเชิงรุก เพื่อจัดทีมเข้าให้บริการรักษาพยาบาลและบริการด้านสุขภาพให้ทั่วถึง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

ข่าวที่น่าสนใจ

ด้วยเหตุนี้นางพัณณ์ชิตา นันทิภาคย์หิรัญ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกร่วมกับ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ได้ริเริ่มจัดทําโครงการ “ความห่วงใย ไร้พรมแดน” ขึ้น เพื่อให้การดูแลรักษาทหารผ่านศึกและครอบครัวที่พักอาศัยในจังหวัดต่างๆ ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยแพทย์เฉพาะทางและสหสาขาวิชาชีพ และเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัว การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันบรรเทาภาวะสุขภาพที่เป็นอยู่หรือโรคที่อาจจะเกิดในอนาคต รวมทั้งเพื่อให้การดูแลทหารผ่านศึกและครอบครัวแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

 

 

พล.อ.สัณทัศน์ ระบุต่อว่า ทั้งนี้ในการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าวได้มีการนําทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกไปให้การดูแลเชิงรุก และจัดทําการประเมินสุขภาพให้แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไข และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง นอกจากนี้ยังให้บริการ ซ่อมแซม จัดทําและจัดหากายอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ทหารผ่านศึกพิการหรือพิการทุพพลภาพ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีขวัญและกําลังใจในการดําเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีด้วย

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

เชิญชวนเกษตรกร ร่วมโครงการ คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 67
"สุริยะ" นำรฟม.เซ็นสัญญารถไฟฟ้าสีส้ม มั่นใจเปิดไม่เกินปี 71
ชัดเจน ลังปลา เผยเคยมีคนเสนอขาย "ปลาหมอคางดำ"
รอง ผบช.ภ.2 นำทีมไขคดี จีนปล้นจีน พาเหยื่อจำลองเหตุการณื นาทีปืนจี้ - มัดมือมัดเท้า รีดเงิน 10 ล้าน
เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วสืบสานประเพณีอันดีงาม จัดขบวนแห่ถวายเทียนพรรษา
จีนอนุมัติแคปซูลส่องทางเดินอาหารเครื่องแรกของโลก
CEO ซีพี- ศุภชัย เจียรวนนท์ ผู้นำเศรษฐกิจดิจิทัล สนทนากับเยาวชนผู้นำแห่งอนาคต DCT Future Leaders
ปลัดกทม.เด้ง “ผอ.กองกีฬา” เซ่นปมสารพัดโครงการฉาว ส่อทุจริต
ชาวกัมพูชาวิตกโครงการคลองฟูนันเตโช
“ศุภมาส” หารือ “แอนดรูว์ อึ้ง” ผู้ทรงอิทธิพลด้าน AI ระดับโลก ผนึกความร่วมมือนำ AI มาประยุกต์ใช้ในระบบอุดมศึกษาไทย

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น