No data was found

“สินเชื่อ เพื่อคุณ” ออมสิน ให้ยืม 15,000 ไม่ต้องค้ำผ่อน 730

สินเชื่อ เพื่อคุณ, สินเชื่อ, เพื่อคุณ, โควิด-19, ออมสิน, ธนาคารออมสิน

กดติดตาม TOP NEWS

"สินเชื่อ เพื่อคุณ" ล่าสุด ออมสิน ใจดี ให้ยืม 15,000 มูฟออนชีวิตหลังวิกฤติ โควิค-19 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ไม่ต้องใช้หลักประกัน ลงทะเบียนด่วน

“สินเชื่อ เพื่อคุณ” ล่าสุด วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาท อีกทางออกของปัญหา หลังวิกฤติ โควิค-19 มูฟออนชีวิต ไม่ต้องใช้หลักประกัน TOP News สรุป เงื่อนไข ตรวจสอบสิทธิ ลงทะเบียนจองสิทธิ จาก ธนาคารออมสิน มาให้แล้ว ที่นี่

ข่าวที่น่าสนใจ

 

คุณสมบัติผู้ขอ “สินเชื่อ เพื่อคุณ”

 

 • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 

 1. ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
 2. เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

 

 

 

 

วัตถุประสงค์การกู้

 

 • เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์ Covid-19

 

จำนวนเงินให้กู้

 

 • วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท

 

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 

 • ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)

 

อัตราดอกเบี้ย

 

 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน)
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)

 

หลักประกันการกู้

 

 • ไม่มีหลักประกัน

 

 

 

 

การจ่ายเงินสินเชื่อ และการชำระสินเชื่อ

 

 • ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo
 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน กรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น กรณีที่ชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาท/เดือน

 

 1. วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาท/เดือน
 2. วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาท/เดือน
 3. วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาท/เดือน
 4. วงเงินกู้ 10.000 บาท เงินงวด 485 บาท/เดือน
 5. วงเงินกู้ 5,000 บาท เงินงวด 250 บาท/เดือน

 

 

 

 

 

การพิจารณาสินเชื่อ

 

 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินเชื่อบางประการ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน

 

การแจ้งผลการพิจารณาและการทำสัญญา

 

 • ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชั่น MyMo และข้อความสั้น (SMS) เท่านั้น
 • ลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) ผ่าน แอปพลิเคชั่น MyMo ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะมีการเชิญชวนให้ลูกค้าเข้าเรียนรู้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)ผ่านระบบลงทะเบียนของธนาคาร

 

การจัดส่งเอกสาร

 

 • ธนาคารจะจัดส่งสัญญากู้ยืมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) และเอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสินเชื่อ ทางอีเมล์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อธนาคารและ/หรือช่องทางที่ธนาคารกำหนด

 

ช่องทางในการติดต่อสอบถาม

 

 • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่าน Call Center 1115 และ 1143

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 

 • ยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

สินเชื่อ เพื่อคุณ, สินเชื่อ, เพื่อคุณ, โควิด-19, ออมสิน, ธนาคารออมสิน

 

 

 

 

 

 

 

 

สินเชื่อ เพื่อคุณ, สินเชื่อ, เพื่อคุณ, โควิด-19, ออมสิน, ธนาคารออมสิน

 

 

 

 

สินเชื่อ เพื่อคุณ, สินเชื่อ, เพื่อคุณ, โควิด-19, ออมสิน, ธนาคารออมสิน

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

สลด "นศ.สาวปี 3" รอมอบตัว หลังใช้มีดไล่แทง "แฟนหนุ่ม" บาดเจ็บสาหัส
“ศุภมาส” จับมือเยอรมนีลงนามปฏิญญายกระดับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ 2 ประเทศครอบคลุม 10 กิจกรรม
อบต.บางคา อ.ราชสาส์น ขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทย เปิดงาน"MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะ
จัดพิธีพุทธาภิเษก "ท้าวเวสสุวรรณจันทรา ปางพระคุณ ปางพระเดช" เข้มขลัง ยิ่งใหญ่มีสาธุชนเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง
กาญจนบุรี กฟภ.ตรวจพบบ้านใช้กระแสไฟฟ้าผิดปกติ เข้าตรวจพบกำลังขุดบิทคอยน์ โดยลักลอบใช้ไฟฟ้าเสียหายเกือบ 10 ล้านบาท
อัปเดตชีวิตล่าสุด “ครูส้ม” บูลลี่ “ป๋าเปรม” ลาออกจากราชการแล้ว
"สมาพันธ์คนงานรถไฟ" ยื่นนายกฯเร่งตัดสินใจอนาคต "รถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน" เหตุประมูลเกือบ 5 ปีไร้คืบหน้า
เปิด 2 เครื่องสำอางอันตราย ขายออนไลน์ว่อน พบมีสารปรอท-สเตียรอยด์ เช็กเลยเคยใช้ไหม
ศาลสั่งคุก 1 ปี ปรับ 45,000 บาท “อลิสา” นักศึกษา 3 นิ้ว คดีสาดสี-พ่นสเปรย์รูปปั้นในสธ. ส่วน "บุ้ง" ให้จำหน่ายคดีออก
SAC สั่งหมายหัว“ ชิตตู” ตัวอันตราย พร้อมสอบท่อน้ำเลี้ยง ญาติก็ไม่รอด โดนหางเลขด้วย

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น