“อัศวิน ขวัญเมือง” เบอร์ 6 เจาะ คลองสามวา ทำไปแล้วและจะทำต่อ

กดติดตาม TOP NEWS

"อัศวิน ขวัญเมือง" ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เบอร์ 6 มั่นใจเกินร้อย พร้อมไปต่อ ขอสานงานที่ทำ ส่อง คลองสามวา ทำไปแล้ว...และจะทำต่อไป

“อัศวิน ขวัญเมือง” ขอเข้าไปสานงานที่ทำมาแล้ว เพราะมีบางสิ่งที่ยังไม่จบ อยากทำให้มันจบ และจะทำนโยบายที่ดี เพื่อความก้าวหน้า ผมไม่มีพรรค ผมมีแต่พวก อดีตผู้ว่ากทม. พร้อมไปต่อ TOP News เจาะให้ดู ทำไปแล้ว … และจะทำต่อไป พร้อมพาส่องผลงาน เขตคลองสามวา มีอะไรบ้าง ไปไล่เรียงดูกันได้เลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนสามวาพนานุรักษ์ เขต คลองสามวา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ภายใต้นโยบาย อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร @ ถนนสามวา (สุดทาง) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พิกัด : คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

เขตคลองสามวา

 

 • หนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร สภาพทั่วไปเป็นท้องทุ่ง มีคลองสามวาผ่านกลางพื้นที่และมีคลองซอยเชื่อมระหว่างคลองหลักเป็นก้างปลา ประชาชนดั้งเดิมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกสิกรรม ปัจจุบัน เขตคลองสามวาเป็นเขตที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากเขตสายไหม (206,437 คน ข้อมูล ณ พ.ศ. 2564)

 

 1. ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอลำลูกกา (จังหวัดปทุมธานี) มี แนวคันนาแบ่งเขตการปกครองระหว่าง กรุงเทพมหานคร กับ จังหวัดปทุมธานี เป็นเส้นแบ่งเขต
 2. ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตหนองจอก มี คลองเก้า คลองแบนชะโด และ คลองลัดตาเตี้ย เป็นเส้นแบ่งเขต
 3. ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตมีนบุรี มี คลองแสนแสบ คลองลำบึงไผ่ ซอยนิมิตใหม่ 8 (วีแสงชัย) ถนนนิมิตใหม่ ซอยนิมิตใหม่ 5 (เหมือนสวาท) คลองสามวา ลำรางสามวา คลองเจ๊ก ลำรางโต๊ะสุข ถนนหทัยราษฎร์ ซอยหทัยราษฎร์ 29 (โชคอนันต์) ลำรางคูคต และ คลองพระยาสุเรนทร์ 1 (กีบหมู) เป็นเส้นแบ่งเขต
 4. ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตคันนายาว เขตบางเขน และ เขตสายไหม มี คลองบางชัน คลองคู้บอน คลองคู้ชุมเห็ด และ คลองพระยาสุเรนทร์ (หนองใหญ่) เป็นเส้นแบ่งเขต

 

 

เขตคลองสามวา แบ่งออกเป็น 5 แขวง ได้แก่

 

 1. สามวาตะวันตก
 2. สามวาตะวันออก
 3. บางชัน
 4. ทรายกองดิน
 5. ทรายกองดินใต้

 

 

 

 

เจาะลึกผลงาน “อัศวิน ขวัญเมือง” กรุงเทพฯ ตะวันออก เขต คลองสามวา

ด้านการจราจร

ก่อสร้างถนน ทางเชื่อม ทางลอด

 

 • ก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ – ถนนมิตรไมตรี สร้างถนนแอสฟิลต์ ขนาด 4 ช่องจราจร และก่อสร้างสะพาน ค. ส.ล. ข้ามคลอง พร้อมเขื่อนกันดินริมคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่เขตมีนบุรี คลองสามวา หนองจอก และบริเวณใกล้เคียง ระยะทางรวม 7.7 กม. เปิดการจราจร เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563

 

ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน

 

 • ปรับปรุงถนนสามวา เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น บริเวณถนนสามวา เชื่อมต่อถนนกาญจนาภิแษกฝั่งตะวันออก และถนนหทัยราษฎร์ ในพื้นที่เขต คลองสามวา มีนบุรี และเขตสายไหม รองรับปริมาณการจราจรได้ถึง 10,000 คันต่อวัน ระยะทาง 3.21 กม.
 • ปรับปรุงถนนไมตรีจิต จากซอยไมตรีจิต 38 ถึงถนนคลองเก้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชื่อมโยงโครงข่ายถนนในพื้นที่เขต คลองสามวา และเขตหนองจอก รองรับปริมาณการจราจรได้ถึง 25,000 คันต่อวัน ระยะทาง 1.6 กม. (คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2565)

 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนไมตรีจิต ช่วงจากซอยไมตรีจิต 38 ถึงถนนคลองเก้า

 

 • ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชื่อมโยงโครงข่ ายถนนในพื้นที่เขต คลองสามวา และเขตหนองจอก ระยะทางรวม 1.6 กม. ผลงาน 32.33% (คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2565)

 

ด้านบริหารจัดการน้ำ

ท่อระบายน้ำ Pipe Jacking

 

 • ระบบระบายน้ำถนนสุวินทวงศ์ เพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในถนนสุวินทวงศ์ ตัดถนนนิมิตใหม่และตัดถนนรามคำแหง และเร่งระบายลงสู่คลองสามวา และคลองแสนแสบ ครอบคลุมพื้นที่ 0.5 ตร.กม. สามารถระบายน้ำได้ 17 ลบ.ม./วินาที

 

ด้านการแพทย์

เปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่

 

 • โรงพยาบาลคลองสามวา เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ให้บริการรักษาโรคทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2560 มีผู้รับบริการถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 89,027 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ขนาด 250 เตียง (คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2567)

 

ด้านการศึกษา

ก่อสร้างอาคารเรียน

 

 • ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา
 • ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์
 • ก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง (มานะราษฎร์บำรุง)
 • ก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดคู้บอน

 

ก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการครู

 

 • ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา)
 • ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์

 

ด้านคุณภาพชีวิต

เพิ่มบ้านพักผู้สูงอายุ

 

 • ก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม เพิ่ม 1 แห่ง ในพื้นที่เขต คลองสามวา ผลงาน 11.61% (คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2565)

 

เปิดศูนย์กีฬาวารีภิรมย์

 

 • เปิดศูนย์กีฬาภายในสวนวารีภิรมย์ พื้นที่เขต คลองสามวา โดยจุดเด่นของศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ คือ เป็นสนามจักรยานวิบาก อีกทั้งยังมีกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ประกอบไปด้วย การสอนการปั่นจักรยานตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงขั้นจักรยานวิบาก ฟุตซอลโกลหนู ฟิตเนส กีฬาทางน้ำ แอโรบิค เปตอง เป็นต้น

 

ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

 

 • ดำเนินการจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการเพื่อเปิดโอกาสให้ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า จัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในรูปแบบ Onsite

 

 1. ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข
 2. ตลาดน้ำบึงพระยาสุเรนทร์

 

 

 

 

 

อัศวิน ขวัญเมือง, อัศวิน, ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, เบอร์ 6, ผู้ว่ากทม., ผลงาน, เขตคลองสามวา, คลองสามวา

 

 

 

 

อัศวิน ขวัญเมือง, อัศวิน, ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, เบอร์ 6, ผู้ว่ากทม., ผลงาน, เขตคลองสามวา, คลองสามวา

 

 

 

 

อัศวิน ขวัญเมือง, อัศวิน, ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, เบอร์ 6, ผู้ว่ากทม., ผลงาน, เขตคลองสามวา, คลองสามวา

 

 

 

ล่าสุด วันพืชมงคล อัศวิน ไม่เคยทิ้งชาวนา แม้ว่าตอนนี้ กรุงเทพฯ จะมีความเป็นเมืองสูง มีความเจริญ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ แต่ กรุงเทพฯ ยังมีพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ราว 140,000 ไร่ ในพื้นที่ กรุงเทพตะวันออก เขตหนองจอก คลองสามวา ลาดกระบัง มีนบุรี

 

“ผมเป็นหนึ่งในคนที่เติบโตมาในครอบครัวเกษตรกร ทำนาทำไร่ ทำให้เข้าใจดีว่า น้ำ ในคลอง คือความอยู่รอดของชาวนากรุงเทพฯ ผมจึงเร่งขุดลอกคูคลองทันทีที่เป็นผู้ว่าราชการ กทม. สูบน้ำจากคลองสายหลัก เข้าคลองย่อย ให้น้ำเข้าที่นาและพื้นที่เกษตรของชาวบ้าน จัดเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาไม่มีน้ำในหน้าแล้ง ให้สามารถทำนา และทำการเกษตรอื่น ๆ ให้ได้ผลผลิตมากขึ้น” อัศวิน ระบุพร้อมยืนยัน “ผมเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาชาวสวนเป็นอย่างดี และอยากจะผลักดันการสร้างรายได้ผ่านการเพิ่มมูลค้าสินค้าเกษตร และจัดหาตลาดแบบไม่หวังผลกำไร เพื่อให้เม็ดเงินเข้ากระเป๋าพี่น้องเกษตรกรุงเทพทุกบาททุกสตางค์”

 

 

 

 

อัศวิน ขวัญเมือง, อัศวิน, ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, เบอร์ 6, ผู้ว่ากทม., ผลงาน, เขตคลองสามวา, คลองสามวา

 

 

 

 

อัศวิน ขวัญเมือง, อัศวิน, ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, เบอร์ 6, ผู้ว่ากทม., ผลงาน, เขตคลองสามวา, คลองสามวา

 

 

 

 

อัศวิน ขวัญเมือง, อัศวิน, ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, เบอร์ 6, ผู้ว่ากทม., ผลงาน, เขตคลองสามวา, คลองสามวา

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดู LIVE รายการ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • Always Active

บันทึก