“ดร.นิว” ยก 10 เหตุผลทำไม “ธนาธร” โดนมาตรา 112-พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

กดติดตาม TOP NEWS

"ดร.นิว" ยก 10 เหตุผลทำไม "ธนาธร" โดนมาตรา 112-พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ชี้เจตนาบิดเบือนด้อยค่าสยามไบโอไซเอนซ์ เชื่อมโยงให้ร้ายพาดพิงสถาบัน เคลื่อนไหวสอดรับเครือข่ายม็อบสามนิ้วล้มล้างการปกครอง

ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ทำไมนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถึงโดน ม.112 พร้อมกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ?

1.หัวข้อการไลฟ์สด “วัคซีนพระราชทาน: ใครได้-ใครเสีย?” ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นการประดิษฐ์วาทกรรม “วัคซีนพระราชทาน” เพื่อเชื่อมโยงและบิดเบือนให้ร้ายพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยที่วัคซีนดังกล่าวไม่ได้จัดว่าเป็นวัคซีนพระราชทานแต่ประการใด การแอบอ้างใช้คำว่า “พระราชทาน” ของนายธนาธรจึงเป็นข้อความอันเป็นเท็จ และเป็นการกระทำความผิดโดยเจตนา

2.บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ (Siam Bioscience) เป็นบริษัทเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นฐานในการผลิตวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่ระดับโลกของประเทศอังกฤษ โดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็น “…บริษัทที่มีในหลวง ร.10 ถือหุ้นอยู่ 100%…” ตามที่นายธนาธรพยายามเชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจผิด แต่ประการใด

2.1.บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ที่สามารถรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิด-19 จากบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าได้

2.2.บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ มีโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลหลายรายการ เช่น PIC/S GMP, ISO9001, ISO17025 และ ISO13485

2.3.บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ มีกำลังการผลิตที่สูงถึง 200 ล้านโดสต่อปี สอดคล้องกับความต้องการผลิตวัคซีนจำนวนมากของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า

2.4.บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ ดำเนินการผลิตวัคซีนโดยยึดนโยบาย “ไม่กำไร ไม่ขาดทุน” ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิดนี้ ซึ่งเป็นนโยบายเดียวกันกับของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า

3.นายธนาธรกล่าวโกหกบิดเบือน “…ตั้งใจตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตยา ไม่ใช่ผลิตวัคซีนนะครับ…”
แม้ว่าบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จะไม่ได้ผลิตวัคซีนโดยตรง แต่บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์มีเทคโนโลยีชั้นสูงที่ก้าวหน้าและทันสมัย สามารถผลิตยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars) ซึ่งสามารถนำไปใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงนำมาใช้ผลิตวัคซีนโควิด-19 แบบไวรัสเวกเตอร์ (Viral vector) ของบริษัทแอสตร้าเซเนก้าได้อีกด้วย

4.นายธนาธรกล่าวด้อยค่าโจมตี “…บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์และบริษัทในเครือ ตั้งแต่ตั้งขึ้นมา เมื่อปี 2552 ยังไม่เห็นบริษัทไหนเลยที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจอย่างชัดเจน ทุกบริษัทมียอดขาดทุนสะสมเกือบทั้งหมด…”

การขาดทุนของบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์มาจากการลงทุนในเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อผลิตยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars) ซึ่งมีกำลังการผลิตที่สูงถึงหลายร้อยล้านโดสต่อปี จึงไม่แปลกที่จะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2552 โดยเริ่มการผลิตและการขายครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 อีกทั้งยังมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะให้ประชาชนชาวไทยสามารถได้รับยาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงในราคาที่ถูกลง

นอกจากวัคซีนโควิด-19 แบบไวรัสเวกเตอร์ (Viral vector) ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า ยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars) สำคัญที่ทางบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ได้รับการรับรองและผลิตอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ยาฮอร์โมนอีริโทโพอิติน (Erythropoietin) สำหรับกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง รักษาภาวะโลหิตจางจากไตวายเรื้อรัง และยาฟิลกราสทิม (Filgrastim) สำหรับกระตุ้นให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดขาวควบคู่กับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ซึ่งล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยให้ประชาชนชาวไทยสามารถได้เข้าถึงยาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงในราคาที่ถูกลง สร้างความมั่นคงทางยา และดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ

 

5.นายธนาธรกล่าวด้อยค่าให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย “…ชื่อของบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ไม่ได้อยู่ในแผนนี้เลยนะครับ ไม่ได้อยู่ในแผนความมั่นคงทางด้านวัคซีนแห่งชาติเลย ชื่อของสยามไบโอไซเอนซ์โผล่ขึ้นมาแถวๆ นี้ครับ ปลายไตรมาสสองและต้นไตรมาสสามของปี 63…”
การปรับเปลี่ยนแผนและขยายความร่วมมือเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าเป็นเรื่องปกติ อีกทั้งบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์มีศักยภาพทั้งในด้านบุคลากรและเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars) จนสามารถรองรับการผลิตวัคซีนโควิด-19 แบบไวรัสเวกเตอร์ (Viral vector) ได้มากถึง 200 ล้านโดสต่อปี จนกระทั่งเป็นเพียงแค่บริษัทเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นฐานในการผลิต และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิด-19 จากบริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่ระดับโลกอย่างบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า

6.ในภาพสรุปท้ายการไลฟ์สด นายธนาธรให้ข้อมูลบิดเบือน “Siam Bioscience ได้ธุรกิจจากการขายวัคซีนให้ AstraZeneca 200 ล้านโดสต่อปี (200ล้าน*$3*30บาท = 18,000 ล้านบาทต่อปี)”
บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์รับจ้างผลิตวัคซีนให้กับบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า ดังนั้นจึงไม่สามารถนำราคา $3 ซึ่งเป็นราคาทางการตลาดของวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้ามาใช้ในการคำนวณรายได้ของบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ได้ ส่อให้เห็นถึงเจตนาของนายธนาธร ในการยกตัวเลขของเงินจำนวนมหาศาลเกินความเป็นจริง เพื่อด้อยค่าสร้างความเกลียดชัง

7.ในภาพสรุปท้ายการไลฟ์สดอีกเช่นกัน นายธนาธรให้ข้อมูลด้านเดียว อันนำไปสู่ความเคลือบแคลงสงสัยและความเกลียดชัง “Siam Bioscience ได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตวัคซีน 1,449 ล้านบาท” เงินจำนวนดังกล่าวไม่ใช่เงินสนับสนุนแบบให้เปล่า เพราะในสัญญาก็ระบุไว้ว่า เมื่อผลิตได้ตามมาตรฐานแล้ว จะคืนวัคซีนในจำนวนเท่ากับทุนที่ได้รับการสนับสนุน จึงไม่ได้เข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) แต่อย่างใด

8.การเคลื่อนไหวภายใต้วาทกรรมบิดเบือน #วัคซีนพระราชทาน ของนายธนาธร สอดรับกับการเคลื่อนไหวของเครือข่ายม็อบสามนิ้วล้มล้างการปกครอง ซึ่งต่างดาหน้ากันออกมาบิดเบือนให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมกับด้อยค่าโจมตีวัคซีนโควิด-19 ซึ่งผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์อย่างบิดเบือน

 

9.คำว่า “กษัตริย์วชิราลงกรณ์” ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนภาพที่นายธนาธรนำใช้ในการนำเสนอ เป็นคำที่นิยมใช้กันในหมู่พวกล้มเจ้า ตลอดจนเครือข่ายม็อบสามนิ้วล้มล้างการปกครอง

10.นาย Thanathorn Juangroongruangkit – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มีเจตนาพาดพิงและบิดเบือนข้อมูลโจมตีบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ ซึ่งส่อไปในทางชี้ชวนให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย และความเข้าใจอันผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ตลอดจนความเกลียดชัง เพื่อให้กระทบกระเทือนไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงนับว่าเข้าข่ายความผิดมาตรา 112 ตามประมวลกฎหมายอาญา ตลอดจนเป็นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก