No data was found

“กรมธนารักษ์” ยึดคำสั่งศาลปค.พร้อมหยุดเซ็นสัญญาท่อน้ำEEC

กดติดตาม TOP NEWS

อธิบดีกรมธนารักษ์ เผยประเด็นท่อน้ำ EEC ศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉิน ให้ 2 ฝ่าย ส่งเอกสารชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมภายใน 7 วัน ระบุชัดหากศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว พร้อมหยุดขั้นตอนเซ็นสัญญา ส่วนกรณีผู้ถือหุ้น"อีสท์ วอเตอร์" ร้องก.ล.ต.สอบ ”อัศวินี” ส่อบริหารไม่โปร่งใส เลขาธิการ ก.ล.ต. ชี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา เหตุต้องสอบถามและพิจารณาข้อเท็จจริง

เป็นประเด็นที่ยังเกาะติดอย่างต่อเนื่อง สำหรับการคัดเลือกเอกชนในการจัดให้เช่า/บริหาร ระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก ในพื้นที่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี , ระยอง มูลค่าสูงถึง 2.5 หมื่นล้านบาท แต่เกิดกรณีปัญหาจากการที่กรมธนารักษ์ ตัดสินใจรื้อ แก้ไข การประมูลครั้งแรก และทำการเกิดประมูลรอบใหม่ โดยมีชื่้อของบริษัท วงษ์สยาม ก่อสร้าง เข้ามาเกี่ยวข้อง จนทำให้ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง เพราะเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

ลำดับต่อมา ถึงแม้กรณีนี้จะมีการยื่นคำร้องและอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลปกครอง แต่ปรากฎว่าบอร์ดที่ราชพัสดุ กลับเปลี่ยนแปลงมติให้เดินหน้าเซ็นสัญญากับ บริษัทวงษ์สยามก่อสร้าง ทั้ง ๆ ที่เคยมีมติไปแล้วให้รอคำพิพากษาศาลปกครอง ทำให้อีสท์วอเตอร์ต้องยื่นคำร้องอีกครั้ง ให้ศาลปกครองพิจารณาสั่งคุ้มครองชั่วคราว เหตุสืบเนื่องจากมติบอร์ดที่ราชพัสดุดังกล่าว

 

เรื่องดังกล่าว ล่าสุด นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผย Top News ว่า เจ้าหน้าที่รายงานมาว่า ศาลปกครอง ได้ให้ทั้ง 2 ฝ่าย คือ ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง ส่งเอกสารชี้แจงข้อมูลเข้าไป ภายใน 7 วัน โดยไม่ได้มีกำหนดนัดมา อยู่ที่ดุลพินิจของศาลฯ

อย่างไรก็ตาม ถ้าศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ทางกรมธนารักษ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการ บอร์ดที่ราชพัสดุ ก็ต้องหยุดกระบวนการ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งศาลปกครอง คือถึงตอนไหน คือหยุดตอนนั้นเลย เพราะว่าเป็นกระบวนการ คำสั่งคุ้มครองของศาลฯ โดยเป็นการหยุดจนกว่าศาลปกครองจะยกเลิก หรือศาลปกครองจะพิพากษาเป็นอย่างอื่น แต่ในทางกลับกัน ถ้าศาลปกครองไม่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว กรมธนารักษ์ก็คงดำเนินไปตามกระบวนการต่อไปในส่วนที่ทำได้

เมื่อถามว่า ระยะเวลาการเซ็นสัญญายังอยู่ในกรอบเดิมไหม นายประภาศ ระบุว่า ” ขึ้นอยู่กับว่าศาลฯ จะมีความเห็นอย่างไร คือ เราเดินไปตามปกติของเรา ตราบใดที่ศาลยังไม่ได้สั่ง แต่พอศาลสั่งหยุดก็ต้องหยุด เท่านั้นเอง ”

ส่วนกรณีที่เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2565 ตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ “อีสท์ วอเตอร์” ในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย ได้เข้ายื่นคำร้องต่อเ ลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ตรวจสอบการดำเนินการและบริหารงานของ นางอัศวินี ไตลังคะ ประธานคณะกรรมการบริษัทและกระบวนการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท

ด้วยอาจจะมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท และความผิดตามหลายมาตราของหมวด 3/1 ว่าด้วยเรื่องการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารตามมาตรา 89/7 มาตรา 89/8 มาตรา 89/10 มาตรา 89/11 มาตรา 89/12 และมาตรา 89/14 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหมวด 6 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการตามมาตรา 85 มาตรา 88 ของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

 

โดยตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นของ “อีสท์ วอเตอร์” เน้นย้ำว่า จากข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่นั้น พบว่ามีเหตุอันควรสงสัยหลายประการว่า นางอัศวินี ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ อาจมีการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อจรรยาบรรณในทางธุรกิจว่าด้วยเรื่องความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ การทำธุรกรรมระหว่างกันของกลุ่มบริษัท

ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการร้องเรียนการกระทำของนางอัศวินี ต่อ ก.ล.ต. และหากพบว่ามีความผิดจริงก็ขอให้มีการลงโทษนางอัศวินี ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/18 มาตรา 281/2 มาตรา 281/3 มาตรา 317/1 และพรบ.บริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 85 มาตรา 203

ซึ่งก่อนหน้านี้ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. ได้อธิบายขั้นตอนการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนดังกล่าวว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องคำร้อง และตามกระบวนการของ ก.ล.ต. ก่อนจะทำหนังสือแจ้งกลับไปยังผู้ร้องอย่างเป็นทางการ ภายใน 15 วัน ว่าได้รับหนังสือไว้เพื่อดำเนินการแล้ว

เช่นเดียวกับในส่วนของผู้ถูกร้อง ในกรณีเมื่อเมื่อเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต.ตรวจสอบแล้วว่า คำร้องนั้นครบถ้วนถูกต้อง ก.ล.ต.จะทำหนังสือแจ้งไปยังบริษัท หรือ ตัวของผู้ถูกร้อง ให้ทำคำชี้แจงตอบกลับมาที่ ก.ล.ต.ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ในชั้นนี้ไม่สามารถเปิดเผยข้อกล่าวหาในหนังสือร้องเรียนเพิ่มเติมได้อีก จากที่ปรากฎเป็นข่าวไปก่อนหน้า

ล่าสุด วันนี้(1 เม.ย.65) เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า เรื่องดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณา เนื่องจากสำนักงานก.ล.ต. ต้องสอบถามและพิจารณาข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการพิจารณาขึ้นอยู่กับแต่ละเคส

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น