สกลนครพนม 1120X280
สกลนครพนม

เปิดที่มาที่ไป “ธรรมสถานวิโมกสิวาลัย”

กดติดตาม TOP NEWS

ทีมข่าว Top News เข้าตรวจสอบที่ดินธรรมสถานวิโมกสิวาลัย พบตั้งบนที่ดินราชพัสดุ ยังอยู่ระหว่างขออนุญาต ด้านอดีตผู้ใหญ่บ้านห้วยผาก ยืนยัน ชาวบ้านขายให้กับลูกศิษย์วัดท่าไม้ ก่อนบริจาคให้วัดสร้างสำนักสงฆ์

ผู้สื่อข่าว Top New ลงพื้นที่บ้านห้วยผาก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อมาตรวจสอบการยึดถือครองที่ดินของธรรมสถานวิโมกสิวาลัย หรือ วัดท่าไม้สาขา 2 ที่ปัจจุบันกลายเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีสิ่งปลูกสร้างถาวรใหญ่โตขนาดกว่า 70 ไร่ ตามข้อมูลที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นร้องต่อกรมธนารักษ์ให้ตรวจสอบการถือครองที่ดินดังกล่าว

จากการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่หมู่7 บ้านห้วยผาก เล่าว่า ตนเองอยู่มาก่อนที่จะมีวัด(ชาวบ้านเรียกว่าวัด) ที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ทำเหมืองแร่เก่าจนมีการเข้าตรวจสอบ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มี ความอ่อนไหวทางทรัพยากรธรรมชาติ และทหารขอใช้เป็นพื้นที่ราชพัสดุเพื่อความมั่นคงแล้วกรมธนารักษ์เข้ามาบริหารจัดการพื้นที่ เรียกได้ว่าอำเภอสวนผึ้งทั้งอำเภอ อยู่ในการดูแลของกรมธนารักษ์

จากนั้น ก็มีวัดแห่งนี้ขึ้นมา รวมแล้วประมาณ 13 ปี นับตั้งแต่วัดได้สร้างอาคารหลังแรก ทราบว่ามีการพยายามจะขอจัดตั้งเป็นวัดแต่ติดอะไรไม่รู้จึงไม่สามารถจัดตั้งเป็นวัดได้ แต่ก็ถือว่าเป็นวัดที่มีการปฏิบัติธรรมค่อนข้างเข้มงวดหรือเป็นวัดสายธรรมยุต พระสงฆ์ออกบิณฑบาตตามปกติ ไม่เหมือนข่าวที่ออกไปว่าไม่มีพระสงฆ์ออกบิณฑบาต

 

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับนายศรีสุข จันทร์แก้ว อดีตผู้ใหญ่บ้านห้วยผากหมู่ 7 ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการรักษาตัวเนื่องจากติด covid-19 โดยอดีตผู้ใหญ่บ้านได้เล่า เรียงลำดับเป็นไทม์ไลน์ถึงที่มาที่ไปของการจัดตั้งวัดวิโมกสิวาลัยดังนี้
1. พื้นที่วัด เมื่อปี 2480ปลายๆ เป็นพื้นที่การทำเหมืองแร่ กระทั่งปี 2516 มีการสำรวจพื้นที่จากราชพัสดุ สำรวจพื้นที่ทางธรรมชาติที่อาจเป็นลุ่มน้ำชั้น a ชั้น B จากนั้น ราชพัสดุได้ประกาศเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ประมาณ 5แสน ไร่
2. ประมาณปี 2535-38 กรมธนารักษ์ได้รับมอบหมายให้เข้าบริหารจัดการพื้นที่ มีการแบ่งพื้นที่เกษตรกรรมแจกจ่ายให้ชาวบ้าน ถือเอกสาร ภบท.5 รวมถึงที่วัดปัจจุบันด้วย
3. มีนายช่าง จากวัดท่าไม้มาซื้อที่พื้นดังกล่าวประมาณ 35 ไร่ แล้วถวายให้กับวัดท่าไม้ โดยพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้อยู่ติดกับป่าสงวนหรือพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น A แต่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ภบท.5
4. ประมาณปี 2545 เป็นต้นมา วัดได้มีการปลูกสร้างอาคารวัตถุถาวร พร้อมกับทำหนังสือขออนุญาตสำนักพุทธศาสนา ขอใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นวัด โดยสำนักพุทธฯ ได้ทำเรื่องไปยังกรมธนารักษ์
5. สำนักพุทธฯมำเรื่องแย้งกลับมาที่วัด โดยให้เหตุผลว่า ในรัศมี 5 กิโลเมตร มีวัดอยู่แล้ว ซึ่งเป็นวัดที่ได้ใบอนุญาตจัดตั้งวัดถูกต้อง หรือได้ใบวิสุงคามสีมา จึงไม่สามารถใช้พื้นที่จัดตั้งวัดได้ ทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบจากสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ
6. ระหว่างปี 2548 ถึง 2553 วัดวิโมกข์ ได้ปลูกสร้างสิ่งถาวรพร้อมกับทำเรื่องขอใบอนุญาต จัดตั้งมูลนิธิ แทนการจัดตั้งวัด โดยยื่นเรื่องกับกรมธนารักษ์โดยตรง เรื่อง ดังกล่าวก็ยังคาราคาซัง นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

ขณะเดียวกัน ล่าสุดกรมธนารักษ์ได้ ออกเอกสารชี้แจงกับสื่อมวลชน ระบุว่า ศูนย์ปฏิบัติธรรมสถานวิโมกสิวาลัย ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ. 2481 อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ประมาณ 500,000 ไร่ ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รบ.553 อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ใช้ในราชการทหาร (กองทัพบก) ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติธรรมวิโมกสิวาลัยว่ามีความประสงค์จะขอใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อสร้างวัด และขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่เพื่อสร้างวัดว่ามีจำนวนเนื้อที่เท่าใดและขอรูปที่ดินที่ใช้ประโยชน์ เพื่อจะได้ดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อสร้างวัดให้ถูกต้องตามระเบียบ

และต่อมาทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสถานวิโมกสิวาลัย ได้ประสานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีว่าไม่ประสงค์ที่จะขอใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อสร้างวัด โดยจะเปลี่ยนเป็นขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อทำเป็นมูลนิธิแทน ดังนั้น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีจึงได้ประสานแจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิโมกสิวาลัยไปดำเนินการขอยกเลิกการขอใช้พื้นที่ เพื่อสร้างวัดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี และมายื่นคำร้องขอเช่าที่ดินราชพัสดุต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินยื่นคำร้องขอเช่าที่ดินราชพัสดุแต่อย่างใด

นอกจากนี้ การพิจารณาอนุญาตให้ขอใช้หรือให้เช่าที่ดินราชพัสดุของศูนย์ปฏิบัติธรรมสถานวิโมกสิวาลัยจะต้องได้รับการพิจารณาให้ความยินยอมจากหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ คือ กองทัพบก ก่อน และต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น