No data was found

จับตาบอร์ดราชพัสดุเร่งเซ็นท่อน้ำ EEC จังหวะเหมาะ”บ.วงษ์สยามฯ” เพิ่งโดนตัดสิทธิ์ประมูลโรงงานน้ำกปน.

กดติดตาม TOP NEWS

จับตาบอร์ดราชพัสดุเร่งเซ็นท่อน้ำ EEC จังหวะเหมาะ"บ.วงษ์สยามฯ" เพิ่งโดนตัดสิทธิ์ประมูลโรงงานน้ำกปน.

ตามติดประเด็นการประมูลคัดเลือกเอกชนในการจัดให้เช่า / บริหารระบบท่อส่งน้ำภาคตะวันออก หลังจากศาลปกครองมีคำสั่งไต่สวนฉุกเฉิน กรณีที่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์วอเตอร์ ยื่นคำร้องให้พิจารณา ผลการลงมติของคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ในการเดินหน้าเซ็นสัญญา มูลค่า 2.5 หมื่นล้าน กับบริษัทวงษ์สยามก่อสร้าง ทั้ง ๆ ทื่ศาลปกครอง กำลังเร่งกระบวนการพิจารณา คำร้องเดิมที่ อีสท์วอเตอร์ ยื่นคำร้องไว้ว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการที่กรมธนารักษ์ ล้มผลการประมูลครั้งที่ 1 และประมูลครั้งที่ 2 และระบุว่า บริษัทวงษ์สยามก่อสร้าง เป็นผู้ชนะการประมูล

โดยศาลปกครองนัดหมายไต่สวนเพิ่มเติมอีกครั้งในวันที่ 28 มี.ค. 2565 นี้ และทางด้าน นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการที่ราชพัสดุ ระบุว่า เหตุผลต้องมีการไต่สวนเพิ่มเติม เนื่องจากว่าในกระบวนการประมูล มีชื่อบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด เข้ามาเป็นผู้เกี่ยวข้อง ทำให้กระบวนการไต่สวนไม่แล้วเสร็จ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกรมธนารักษ์ ถึงแม้ว่าจะมีการไต่สวนฉุกเฉิน แต่กระบวนการทางธุรการ ยังสามารถดำเนินการได้ตามมติบอร์ดที่ราชพัสดุ ยกเว้นถ้าศาลมีคำสั่งเป็นอื่น ก็ต้องว่าไปตามคำสั่งศาล

ส่วนเรื่องเซ็นสัญญาลงนาม คงยังไม่ใช่ตอนนี้ ยังมีกระบวนการอีกมาก อย่างน้อยสุดอีก 2 เดือน อย่างช้า 3-4 เดือน หรือว่าไม่แน่ เพราะยังมี Process อีกเยอะ ต้องทำตามข้อสังเกตของอัยการให้ครบก่อน

อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีของบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง ที่กำลังได้รับการผลักดันให้เป็นผู้ชนะการประมูล ดำเนินโครงการท่อส่งน้ำประปา EEC มีประเด็นน่าสนใจเพิ่มเติม ว่า ก่อนหน้านี้ ทางบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้มีการยื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อผู้ว่าการ การประปานครหลวง(กปน.) ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ทำการจัดซื้อจัดจ้าง หลังเป็นหนึ่งในบริษัท ที่ถูกตัดสิทธิประมูลงานขยายกำลังการผลิตน้ำ ที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ฯ’ ของกปน. มูลค่า 6.5 พันล้านบาท เหตุเพราะไม่ผ่านคุณสมบัติ ขณะที่วงษ์สยามฯ ยืนยันว่า บริษัทมี ‘ผลงาน-คุณสมบัติ’ ตรงตามประกาศ TOR

โดยรายละเอียดโครงการดังกล่าว เริ่มต้นจากเมื่อวันที่ 1 มี.ค.2565 กปน. ได้ประกาศให้ ITA Consortium ซึ่งเสนอราคา 6,400 ล้านบาท จากราคากลาง 6,526.97 ล้านบาท เป็นผู้ชนะการประมูลงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS5/6-9

จาก การประมูลโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2564 พบว่ามีเอกสารมายื่นเสนอราคา 5 ราย โดยบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 6,150 ล้านบาท, อันดับ 2 บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 6,195.3 ล้านบาท และอันดับ 3 ITA Consortium (บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ หรือ ITD และบริษัท อาควาไทย จำกัด) เสนอราคา 6,460 ล้านบาท

 

ขณะที่ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ กปน. ได้ระบุว่า วงษ์สยามฯ ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคาข้อ 11 และเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 2.11 ซึ่งระบุว่า ผู้เข้าร่วมประมูลต้องมีผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน วงเงินไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท

ด้านหนังสืออุทธรณ์ของวงษ์สยามฯ ระบุว่า บริษัทฯเป็นผู้ยื่นเสนอราคาประมูลฯต่ำสุดที่ 6,150 ล้านบาท ต่ำกว่า ITA Consortium ซึ่งเสนอราคาประมูลสูงกว่าบริษัทฯ 310.56 ล้านบาท แต่ปรากฏว่า บริษัทฯไม่ได้รับการพิจารณา เนื่องจาก กปน. ระบุว่า บริษัทฯ ไม่มีคุณสมบัติตาม TOR ข้อที่ 11 และเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 2.11 ที่ระบุว่าต้องมีผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน วงเงินไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท

ซึ่งบริษัทฯ แจ้งว่า ได้ยื่นผลงานก่อสร้างระบบประปามาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ตามสัญญาเลขที่ กจห. 24/2556 ลงวันที่ 11 เม.ย.2556 เป็นไปตามประกาศประกวดราคาข้อที่ 11 แต่กลับถูกคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ตัดสิทธิไม่ให้เข้าร่วมประมูล และคณะกรรมการฯไม่เคยเรียกบริษัทฯให้มาชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสืออุทธรณ์ ของวงษ์สยามฯ ลงวันที่ 7 มี.ค.65 ยังระบุด้วยว่า ในการประกวดราคาครั้งนี้ มีมูลเหตุอันควรสงสัยที่ กปน. ควรจะต้องเรียกเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด การที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังในข้อดังกล่าว เป็นเหตุให้ กปน.เสียประโยชน์จากการที่ไม่ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด และมีคุณสมบัติครบถ้วน

เรื่องดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจ เหตุเพราะเมื่อย้อนกลับมาดูการประมูลโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก มูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งขั้นตอนการประมูลครั้งที่ 1 ปรากฎว่า อีสท์ วอเตอร์ คือ ผู้ชนะการประมูล ด้วยคะแนน 173.83 คะแนน ขณะที่บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้ 170.10 คะแนน

ซึ่งก่อนหน้านี้ วงษ์สยามฯ ได้ระบุในหนังสือที่ส่งถึงนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะประธานกรรมการที่ราชพัสดุ ขอความเป็นธรรมโครงการประมูลท่อส่งน้ำ EEC ให้เร่งนัดประชุมบอร์ดที่ราชพัสดุ เพื่ออนุมัติผลการประมูลครั้งที่ 2 พร้อมระบุว่า บริษัทเป็นผู้ชนะประมูลโดยชอบนั้น

ใจความตอนหนึ่งในหนังสือ ระบุว่า “การฟ้องคดีของอีสท์ วอเตอร์ ที่อ้างว่าคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนในการให้เช่า/บริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก มีคำสั่งยกเลิกกระบวนการคัดเลือกตามหนังสือเชิญชวนฯ ฉบับวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 (ฉบับเดิม) เป็นการกระทำโดยไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ยกเลิกดังกล่าวและกลับไปประมูลคัดเลือกใหม่ ตามหนังสือเชิญชวนฯ ฉบับวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 (ฉบับเดิม) และให้งดการดำเนินการหรือการกระทำใด ๆ ที่ต้องกระทำเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกตามหนังสือเชิญชวนฯฉบับวันที่ 10 กันยายน 2564 (ที่ได้ประมูลกันไปแล้วโดยถูกต้องและ อีสท์ วอเตอร์ แพ้ราคา) นั้น

เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า เป็นพฤติการณ์ ไม่ยอมรับกติกาของสังคมหรือนัยหนึ่งแพ้แล้วไม่ยอมรับสภาพว่าแพ้ ซึ่งหากยอมรับบังคับให้ตามที่ อีสท์ วอเตอร์ อ้างขอ ย่อมเป็นการทำลายระบบธรรมาภิบาลในองค์กร และทำลายกฎเกณฑ์ของสังคมทำลายบทกฎหมาย และยังเป็นต้นแบบให้ผู้แพ้ประมูลทั่วราชอาณาจักรไทยใช้เป็นแบบอย่างในการฟ้องคดีบังคับให้ประมูลกันใหม่ โดยไม่รู้จบสิ้น ซึ่งเชื่อว่าไม่มีหน่วยงานใดของรัฐยอมรับได้ และคงไม่มีพนักงานเจ้าหน้าที่คนใดกล้าที่จะปฏิบัติตาม

ตรงนี้ต้องเรียกว่าประจวบเหมาะพอดี เพราะ บริษัทวงษ์สยามฯ เพิ่งถูกตัดสิทธิการประมูลโครงการ ขยายกำลังการผลิตน้ำ ที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ฯ’ ของกปน. หน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงมหาดไทย มูลค่า 6.5 พันล้านบาท ก็มามีชื่อเป็นบริษัทที่ถูกเร่งรัด ผลักดัน ให้ได้รับงานใหญ่มูลค่า 2.5 หมื่นล้าน ในความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ ภายใต้กำกับกระทรวงการคลัง พอดี ที่สำคัญการประกาศไม่ยอมรับผลพิจารณา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ กปน. อีกด้วย ถ้าย้อนความ บริษัทวงษ์สยามก่อสร้าง ก็เคยไปวิพากษ์วิจารณ์ “อีสวอเตอร์” ว่า “แพ้แล้วไม่ยอมรับสภาพว่าแพ้”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น