สรรเพชญ จัดแพ็คเกจใหญ่ช่วยพี่น้องสงขลา แจกแมสก์ เจล ชุดPPE ข้าวกล่อง รับซื้อพืชผลเกษตร ตอบแทนคุณแผ่นดิน

สรรเพชญ จัดแพ็คเกจใหญ่ช่วยพี่น้องสงขลา แจกแมสก์ เจล ชุดPPE ข้าวกล่อง รับซื้อพืชผลเกษตร ตอบแทนคุณแผ่นดิน

สรรเพชญ จัดให้"แพ็คเกจใหญ่ สู้ภัยโควิด"เพื่อชาวสงขลา 'แมสก์ เจลล้างมือ ชุดPPE พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำข้าวกล่อง และ รับซื้อพยุงราคาพืชผลเกษตร' ยึดมั่นปณิธาน "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" ยืนยัน ทำต่อเนื่องจนกว่าจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยดำเนินงานประธานรัฐสภา ได้มีกำหนดแผนลงพื้นที่เพื่อนำพืชผลทางการเกษตรจากการรับซื้อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ที่มีผลผลิตตกค้างในพื้นที่จำนวนมากซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด นำมาแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเช่นเดียวกันในพื้นที่ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา

 

โดยนายสรรเพชญ กล่าวว่า “ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในระลอกที่ 3 ช่วงกลางเดือนเมษายน ที่ผ่านมา ก็ได้มีการลงพื้นที่ช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเมืองสงขลาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงแรกจะเป็นการจัดรถบริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ/แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่ที่เป็นแหล่งชุมชน ตลาด ศาสนสถาน รวมถึงสถานที่ที่พี่น้องประชาชนได้ร้องขอมาเพื่อให้ไปช่วยพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก็ได้ดำเนินการมาตลอด พร้อมทั้งได้มีการมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย ไว้ให้แก่พี่น้องประชาชนต่างๆเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายที่ในช่วงนี้ก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ประชาชนต้องมี ไว้ป้องกันตนเอง นอกจากนี้ ยังได้มอบชุดPPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย ซึ่งจนถึงวันนี้ นายสรรเพชญ ได้มอบหน้ากากอนามัยไปแล้วกว่า 90,000 ชิ้น และชุด PPE ไปกว่า 3,000 ชุด และยืนยันด้วยว่าหากสถานการณ์ยังน่าห่วงอยู่เช่นนี้ก็จะดำเนินการต่อไปจนกว่าจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ รวมทั้งการออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ก็ยังดำเนินการต่อเนื่อง หากพี่น้องประชาชนแจ้งความประสงค์มา”

 

นายสรรเพชญ กล่าวต่อด้วยว่า “เมื่อพี่น้องประชาชนเกิดความเดือดร้อนจากโควิด ยังไงอาหารเพื่อรับประทานในแต่วันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง จึงมีแนวคิดที่จะทำอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานเพื่อแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนและขาดรายได้จากการทำมาหากิน ซึ่งจะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่าย ทำให้พี่น้องประชาชนได้เก็บเงินไว้จ่ายในภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนที่จำเป็นมากกว่า อย่างน้อยก็อิ่มท้อง จึงได้จัดตั้ง”ครัวสรรเพชญ อาสา” ขึ้น เพื่อบริการปรุงอาหารพร้อมรับประทานแจกจ่ายพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเมืองสงขลา ซึ่งมีการกระจายไปตามจุดต่างๆ โดยได้ทำมาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.แล้ว และยังทำแจกจ่ายทุกวันเฉลี่ยวันละ 1,500 -2,000 กล่อง ขณะนี้ก็แจกจ่ายไปแล้วกว่า 60,000 กล่อง

 

และเมื่อทราบว่าเกษตรกรในพื้นที่อำเภอในคาบสมุทร สทิงพระ และอำเภอต่างๆที่รัฐบาลเข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชที่สร้างรายได้ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทั้งการ ปลูกฟักทอง ฟักเขียว และพริกเขียวมัน เป็นต้น ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มีการจำกัดการเดินทาง ปิดสถานที่และพื้นที่ต่างๆ ไม่มีตลาดรับซื้อ รวมทั้งไม่สามารถส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศมาเลเซียได้ เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำ ซึ่งก็ได้ไปช่วยรับซื้อพร้อมทั้งประสาน ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้มีกำลังทรัพย์ ให้ได้เข้าไปช่วยเหลือสั่งซื้อ ร่วมกับหน่วยงาน เครือข่ายต่างๆเช่นกระทรวงพาณิชย์  ไปดูแล บรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องเกษตกร ซึ่งจากการไปช่วยเหลือดังกล่าว ได้สั่งซื้อฟักทองไปแล้วกว่า 70 ตัน ในราคากก.ละ 6 บาท เป็นเงิน 420,000 บาท และเพิ่มค่าขนส่งรวมถึงค่าแรงงานเกษตรกรให้อีก กก.ละ 1 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท รวมเป็นเงิน 490,000 บาท  และรับซื้อฟักเขียวน้ำหนักรวมไปกว่า 30 ตัน ในราคา กก.ละ 1.5 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท  โดยสนับสนุนให้ค่าขนส่งรวมค่าแรงงานเกษตรกรอีก กก.ละ 1 บาท อีก 30,000 บาท  รวมเป็นเงิน 75,000 บาท กลุ่มเกษตรกรรายย่อยและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือรวมกว่า 75 ครอบครัว นอกจากนี้ยังได้ช่วยรับซื้อพริกเขียวมันอีกกว่า 5 ตัน เป็นเงินกว่า 250,000 บาท เกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 70 ครอบครัว ซึ่งพืชผลทางการเกษตรจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งจะนำไปประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานในโรงครัว “สรรเพชญ อาสา”ที่ร่วมกับเครือข่าย และ อีกส่วนนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนได้นำไปประกอบอาหารในเขตอำเภอเมืองสงขลา”

News1

นายสรรเพชญ ยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า “การดำเนินการช่วยเหลือต่างๆนี้จะยังคงมีไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคน วิกฤตครั้งนี้และครั้งที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควิดล้วนเป็นวิกฤตใหญ่ของประเทศ และขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ตนเกิดและโตที่จังหวัดสงขลา ยังคงยึดมั่นแน่วแน่ตามแนวปณิธานของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่วันนี้ 26 พฤษภาคม และของทุกปี เป็นวัน “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” จะมุ่งมั่นทำความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดินตลอดไป”

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก