“เจ้าคุณเจือ”ยืนยันพร้อมร่วมพิธี ฯพระบัญชาขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

“เจ้าคุณเจือ”ยืนยันพร้อมร่วมพิธี ฯพระบัญชาขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

“เจ้าคุณเจือ”ยืนยันพร้อมร่วมพิธี ฯพระบัญชาขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

จากกรณีที่”สมเด็จพระมหาวีรวงศ์” แจ้งที่ประชุม มส. สำนักพระราชวังมีหนังสือแจ้ง ว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงมีพระราชดำริแต่งตั้งพระสังฆาธิการ 30 รูป และถอดถอน 3 เจ้าคณะจังหวัด ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และกาฬสินธุ์ และพบว่ามีการแต่งตั้งในลำดับที่ 1.28 พระสิริคณาจารย์ (รั่น อาริโย) วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ จ.นครศรีธรรมราช ทั้งที่พระราชปริยัติเวที หรือ “เจ้าคุณเจือ” วัดมุมป้อม เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช รูปเดิมยังดำรงตำแหน่งอยู่ ซึ่งถือเป็นการแต่งตั้งซ้ำซ้อน จนพระสงฆ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และประชาชนทั่วไปพากันวิพากวิจารณ์อย่างกว้างขวาง และล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2564 คณะสงฆ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รวมตัวกันให้กำลังใจพระราชปริยัติเวที “เจ้าคุณเจือ” และมีมติว่าจะเข้าพบเจ้าคณะภาค 16 และเจ้มาคณะใหญ่หนใต้ เพื่อขอนับการชี้แจงถึงเหตุผลการปลดเจ้าคุณเจอ และเรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อไป

20211011 123254

วันที่ 11 ต.ค. 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ จภ. 126. 096/2564จากสำนักงานเจ้าคณะภาค 16 วัดไตรธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ระบุข้อความว่า เรื่อง พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาพระบัญชาฯ จำนวน 2 ฉบับ ด้วย เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ไต้แจ้งให้ทราบว่า ได้มีพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้พระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรมราช จำนวน 6 รูป ดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้ 1. พระราชปริยัติเวที (เจือ) เจ้าคณะจังหวัตนครศรีธรรมราช ให้ดำรงตำแหน่ง เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 30สิงหาคม 2564 และ 2. พระสิริคณาจารย์ (รั่น) รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ดำรง ตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 รายละเอียด ปรากฏตามสำเนาพระบัญชาที่แนบมานี้ ในการนี้ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ได้กำหนดพิธีมอบพระบัญชาในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00น. ณ วัดประดู่พัฒนาราม อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย เจ้าคณะใหญ่ เป็นประธานในพิธี จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอนิมนต์ท่านเข้าร่วมในพิธี ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ด้วย. ด่วนมาก เรียนมาด้วยความนับถือ ลงชื่อ(พระธรรมวิมลโมสี)เจ้าคณะภาค 16 นอกจากนี้ยังมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอให้เข้าร่วมในพิธี ฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

20211011 123912

ในขณะที่ช่วงเช้าเดียวกันนี้พระราชปริยัติเวที “เจ้าคุณเจือ “ ได้รับกิจนิมนต์ไปร่วมสวดมนต์และฉันภัตตาหารเพลที่วัดพระนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปพบและสอบถามเรื่องราวขั้นตอนการรับพระบัญชา โดยพระราชปริยัติเวที “เจ้าคุณเจือ” กล่าวว่า อาตมาจะเดินทางไปร่วมรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชที่วัดประดู่ด้วย โดยพระสังฆาธิการที่เข้ารับพระบัญชา ฯ 2 รูปคืออาตมารับพระบัญชาเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช และพระสิริคณาจารย์ (รั่น อาริโย) วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ จ.นครศรีธรรมราชท ส่วนเจ้าคณะอำเภอทั่วจังหวัดที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าร่วมพิธีนั้นเพื่อเป็นพยานและให้ได้รับรู้โดยทั่วกัน “สำหรับอาตมาเมื่อได้รับพระบัญชายกขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด ฯก็มีมีปัญหาใด ๆ จะปฏิบัติหน้าที่ตามพระบัญชาต่อไป เพียงแต่ไม่มีอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าคณะในปกครองเท่านั้น งานก็น้อยลงอาตมาก็เหนื่อยน้อยลงแต่จะต้องร่วมในการขับเคลื่อนกิจการจของเจ้าคณะจังหวัดรูปใหม่ที่จะขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป อาตมาไม่มีปัญหาใด ๆ ทั้งสิ้น

20211011 123928

ต่อข้อถามที่ว่าการจัดระเบียบในคณะสงฆ์จังหงดนครศรีธรรมราชที่ผ่านมาที่มีปัญหาหมักหมมมายาวนาน ทราบว่าต้องเหนื่อยและเสี่ยงกับการถูกคุกคาม เคยท้อหรือไม่ เจ้าคุณเจือกล่าวว่า อาตมาไม่เหนื่อย ไม่ท้อเพราะการทำงานจะทำกันเป็นทีทงานหรือเป็นกลุ่ม เป็นกองงาน เป็นคณะที่ร่วมกันทำ ร่วมกันขับเคลื่อนอาตมาจะไม่ทำงานคนเดียวหรือมอบให้เลขา ฯทำงานคนเดียวไม่ได้ แท้แต่ในระดับอำเภออาตมาก็มีนโยบายให้ตั้งเป็นกองงานขึ้นมาเช่นกัน ไม่ให้ทำอย่างโดดเดี่ยวเฉพาะเลขานุการกับเจ้าคณะอำเภอ ตำบล ซึ่งกิจการงานที่ขับเคลื่อนก็สำเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยใน 14 จังหวัดภาคใต้ได้รับการยอมรับยแล้วว่า นครได้มาตรฐานเพราะว่าในยุคก่อนทั่วภาคใต้เขาจะปรามาสว่าคณะสงฆ์นครศรีธรรมราชใหญ่เสียเปล่า มากเสียเปล่าแต่ว่าไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลย แต่ตอนนี้เขายอมรับว่าคณะสงฆ์นครศรีธรรมราชมีมาตรฐาน เจ้าคุณเจือกล่าวอีกว่า ในเรื่องของการเหนื่อยน้อยลงนั้นอ อาตมามองว่าไม่เหนื่อย แต่ความเสี่ยงในเรื่องการแต่งตั้งถอดถอนเจ้าคณะใต้ปกครองก็จะเสี่ยงน้อยลงในเรื่องการถูกวิพากวิจารณ์ เพราะมีทั้งชอบใจไม่ชอบใจ บางรูปก็ข่มขู่จะฟ้องร้อง หรือร้องเรียน เพราะในปัจจุบันรัฐบาลเขาเปิดรับหมดไม่ว่าจะเป็นการร้องแบบบัตรสนเท่ห์ ร้องทางออนไลน์ เขารับหมด เขาจะนำไปสู่การขยายตำแหน่งงานให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการได้ตามที่มีการร้องมา แต่อันที่จริงเรื่องที่น้องนำไปใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายหรือในศาลไม่ได้ เพราะส่วนใหญ่ที่ร้องจะไม่ลงชื่อผู้ที่รับผิดชอบ แต่หน่วยงานที่รับเรื่องเขากลับดำเนินการสอบสวนทั้งหมดตามที่เป็นข่าว “ เกิดเป็นมนุษย์อย่าให้จิตใจให้วุ่นวาย อย่าสงสัย ให้รู้รักสามัคคีกันมาก ๆ ต่อไป เพราะหากเราทะเลาะแตกแยกกันก็จะเข้าทางของคนบางกลุ่มที่เขามองอยู่ว่าคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความอยู่ดี มีความรักสามัคคีกันจริงหรือไม่ ที่ผ่าทนมาในการดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดของอาตมาจะใชหลักเมตตาธรรมค้ำจุนโลก หรือหลักเมตตาธรรมค้ำจุนโลก หรือ “โลโกปัตถัมภิกา เมตตา”หมายถึงโลก(สังคม)สงบสุขได้ด้วยเมตตาคือปรารถนาดีต่อกัน ไม่มีเวร ไม่มีภัย ให้อภัยแก่กัน ไม่มีการอาฆาตมาดร้าย ทำอะไรที่เป็นการเบียดเบียนกัน เมื่อได้รับการอภัยต่างฝ่ายก็ต้องมีความสุขหรือ “แฮปปี้”อยู่กันได้ มองหน้ากันได้ แต่หากมีฐิติเครียดแค้นมันจะมองหน้ากันไม่ติด”

20211011 123906

ต่อข้อถามที่ว่าท่านยังมีโครงการสำคัญที่คั่งค้างยังไม่สำเร็จที่อยากจะฝากเจ้าคณะจังหวัดคนใหม่บ้างหรือไม่ คงไม่ต้องฝากอะไร เพราะอาตมาเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดฯก็ต้องให้คำปรึกษาอยู่ตลอด ซึ่งตามกฎหมายที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำตามปกตอยู่แล้ว พระปริยัติเวที กล่าวอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสในที่สุด.

ไพฑูรย์ อินทศิลา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก