ศูนย์ข่าวTOP NEWS(ภาคเหนือ) กับภาคีเครือข่าย ร่วมสำรวจพื้นที่จัดกิจกรรม “สื่อมวลชนรวมใจต้านภัยหนาว”

ศูนย์ข่าวTOP NEWS(ภาคเหนือ) กับภาคีเครือข่าย ร่วมสำรวจพื้นที่จัดกิจกรรม “สื่อมวลชนรวมใจต้านภัยหนาว”

ลำปาง - ศูนย์ข่าวTOP NEWS (ภาคเหนือ)ร่วมกับชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือ และภาคีเครือข่าย ร่วมสำรวจพื้นที่จัดกิจกรรม ”สื่อมวลชนรวมใจต้านภัยหนาวประจำปี 2564 ปีที่ 13. ”

วันที่ 10 ต.ค. 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้วยศูนย์ข่าว TOPNEWS (ภาคเหนือ) ร่วมกับชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือ ,ชมรมไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกลุ่มออฟโรดลุ่มน้ำงาว,และทีมข่าวรายการ 5 อาสาเพื่อประชาชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรม”สื่อมวลชนรวมใจต้านภัยหนาวประจำปี 2564” ณ บ้านแม่ก๋า หมู่ 3 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งในวันนี้ทางชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือได้ลงพื้นที่ทำการสำรวจพื้นที่ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านแม่ก๋า หมู่ 3 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีนายบุญเที่ยง ลาภเกิด เป็นผู้ใหญ่บ้านฯ มีจำนวยประชากรในหมู่บ้าน 33 หลังคา ประชากร ชาย 126 คน หญิง 175 คน รวมทั้งหมด 305 คน ไม่มีผู้ป่วยติดเตียง เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ไปเรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และโรงเรียนไทยรัฐ 85 อำเภองาว จังหวัดลำปาง ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ปลูกขิง , กระชายดำ

tCvEXn4S w1

aZCDre1p w2

jnSygE43 w3

ktMUONpF w4

w5

w14

w15

โดยนายชัชวาลย์ คำไท้ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวTOPNEWS (ภาคเหนือ) ,ประธานชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือ​ ได้กล่าวว่า “ในทุกๆปีพวกเราสื่อมวลชนในภาคเหนือและอีกหลายจังหวัดเกือบจะทุกภาค เราจะร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดกิจกรรมต้านภัยหนาว รวมถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศ เราก็จะตระเวนไปตามพื้นที่ต่างๆ ที่เป็นถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ ปีนี้ก็เช่นกันปีนี้เราก็จะร่วมกับชมรมไทยอาสาป้องกันชาติและชมรมกลุ่มออฟโรดจังหวัดลำปาง ซึ่งเราจะนำสิ่งของเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว ขนมนมเนย อุปกรณ์กีฬา สื่อการเรียนการสอน มาให้กับพี่น้องที่ ในวันนี้เรากลุ่มสื่อมวลชนภาคเหนือ กลุ่มออฟโรดลุ่มน้ำงาว​ และกลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติเราได้เดินทางมาสำรวจพื้นที่ที่นี่เพื่อจะดูว่าที่นี่มีความเป็นอยู่เป็นยังไง การคมนาคมถนนค่อนข้างลำบาก เดินทางไกล และทางขึ้นเขาลงห้วยเป็นทางลูกรัง สภาพความเป็นอยู่ของหมู่บ้านก็ถือว่าชาวบ้านส่วนมากมีฐานะที่ยากจน ที่ขาดโอกาสในหลายๆด้านในทุกๆด้าน ทางด้านสาธารณูปโภค ด้านการพัฒนา ด้านการเรียนการศึกษาหลายอย่าง สื่อมวลชนและกลุ่มออฟโรดรวมถึงใช้อาสาป้องกันชาติเราตระหนักถึงการที่จะเติมเต็มให้กับสังคมวันนี้ก็เลยมาสำรวจพื้นที่และก็เห็นว่าที่นี่เหมาะสมที่จะจัดกิจกรรม ซึ่งเรามีกำหนดการคร่าวๆไว้ประมาณวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 4 เราจะรวมพลัง ร่วมแรงร่วมใจกันมาที่นี่อีกครั้งครับ”

w18

w7

w8

w12

w10

w9

นายอนุวัตน์ แสนขัติยรัตน์ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครพื้นที่สูง กล่าวว่า “ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย มีนักเรียนทั้งหมดอยู่ 2 คนที่เข้าในระบบ ประถม 1 คน มัธยม 1 คน ที่เหลือจะเป็นส่วนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กเล็ก เวลาว่างหรือเสาร์อาทิตย์ก็จะมีการจัดกิจกรรม หลังจากที่เขากลับมาจากโรงเรียนที่เรียนประจำก็จะมีอยู่ที่นี่ เพื่อส่งเสริมรักการอ่าน การระบายสีส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กเพื่อให้เขาไปต่อยอดในชั้นต่อไปได้ รู้สึกดีใจที่ท่านพยายามขึ้นมาในความห่างไกล แต่ช่วงนี้มีพายุเข้าฝนตกก็จะลำบาก เราขึ้นมาแล้วได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน ดีใจที่พวกท่านได้เห็นความสำคัญของความห่างไกล”

w19

w13

w16

นายบุญเที่ยง ลาภเกิด เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่ก๋า กล่าวว่า “ความเป็นอยู่ของชาวเขาก็ลำบาก เพราะว่าระยะทางไกลลำบาก ปัญหาของชาวบ้านก็คือในเรื่องของการใช้ไฟฟ้า ทุกวันนี้ชาวบ้านใช้โซล่าเซลล์ ซึ่งบางครั้งก็มีปัญหาและปัญหาอีกอย่างคือการใช้น้ำประปา น้ำไม่สะอาด การใช้น้ำก็ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งน้ำจะแห้ง ประปาที่เก็บน้ำไว้ก็เป็นถังเล็ก หากชาวบ้านใช้น้ำเยอะก็ไม่เพียงพอ ชาวบ้านก็จะมีถังกักเก็บน้ำไว้ใช้ในบ้านของตัวเอง แต่ก็ยังไม่พอใช้ เด็กประสบปัญหาในด้านการศึกษาซึ่งไม่มีโรงเรียนเป็นศูนย์เด็กเล็ก ต้องไปเรียนที่บ้านแม่ส้าน ตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะ ต่อจากนั้นจบแล้วก็จะไปเรียนต่อที่ในเมือง ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่บ้านขอขอบคุณหน่วยงานทุกๆหน่วยงานที่ได้เห็นความสำคัญของลูกบ้าน สภาพความเป็นอยู่ของลูกบ้านก็ยากจน ดีใจมากที่มีหน่วยงานเอาเครื่องนุ่งห่ม ถุงยังชีพ มามอบให้ชาวบ้าน”

w20

นายเดชา วัชระกุลโยธิน กลุ่มลุ่มน้ำงาวออฟโรด กล่าวว่า “ไม่มีความสะดวกและไม่ค่อยมีใคร ห่างไกลความเจริญหลาย 10 กิโล กว่าจะถึงในเมือง ยินดีเลยจะได้มีส่วนร่วมที่ได้นำพาคณะเข้ามามอบของให้กับชาวบ้านแม่ก๋า”.

w21

w17

w11

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของหรือทุนทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือเด็กน้อยที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชัชวาล คำไท้ ประธานชมรมฯ โทรศัพท์ 084-481-4142 หรือ คุณอัมรินทร์ วะนะวิเชียร ผู้สื่อข่าว TOP NEWS จังหวัดลำปาง 098-752 1270.

 

ภาพ/ข่าว อัมรินทร์ วะนะวิเชียร ผู้สื่อข่าว TOP NEWS จังหวัดลำปาง 

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก