มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพพระราชทานปชช.ที่ประสบภัยน้ำท่วม

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพพระราชทานปชช.ที่ประสบภัยน้ำท่วม

ปราจีนบุรี-มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพพระราชทานประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดปราจีน

เมื่อเวลา  10.30  น.วันที่ 23 กันยายน 2564  นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก สภากาชาดไทย   มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัย ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ณ. หอประชุมเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 

IMG 6126

IMG 6133

 

เมื่อนายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเดินทางมาถึง ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกระทงกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ  หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 

IMG 6138

 

ทางด้านนางมาละนี จินดารัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวขอรายงานสถาณการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในพื้นที่จ.ปราจีนบุรี ตลอดจนการช่วยเหลือเพื่อโปรดทราบต่อ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พอสังเขป ดังนี้

จังหวัดปราจีนบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 64 ตำบล 708 หมู่บ้าน มีพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ 4 อำเภอ 20 ตำบล 117 หมู่บ้าน นับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เป็นต้น มาได้รับอิทธิพลจากร่องลมมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคตะวันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมากและตกแบบต่อเนื่อง เป็นเหตุให้พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี มีปริมาณน้ำเพิ่มมากกว่าปกติ เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของราษฎรในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอศรีมหาโพธิ และอำเภอนาดี รวม 21 ตำบล 88 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 7 ชุมชน มีราษฎรได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบ 2,011 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบ 3 ตำบล 9 หมู่บ้าน 1,607 ไร่ ยังไม่มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย แล้ว 2 อำเภอ 14 ตำบล 45 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 7 ชุมชน ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง จังหวัดปราจีนบุรี ได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ มีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถล่ม ขึ้น ณ. สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้แบบเร่งด่วนแล้ว และในวันนี้จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับสนับสนุนถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย

 

IMG 6139

 

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท ข้าพระพุทธเจ้านายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ในนามของพสกนิกร ชาวจังหวัดปราจีนบุรี ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริษัชร  มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี สำหรับในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 650 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎร ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เป็นสรรพศิริมงคล แก่ข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกร ชาวอำเภอกบินทร์บุรี อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ถวาย
พระพรชัยมงคล  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายในสากลโลก  และพระบารมีของสมเด็จพระบูรพมหากษัตรีฯ
ทุกพระองค์  ได้โปรดอภิบาลรักษา ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

 

IMG 6144

 

ต่อมานายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ พระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาชนเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  และทำพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 33 รูป และทำพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ ผู้นำชุมชนจำนวน 650  ถุง เพื่อนำไปมอบต่อให้กับราษฎร  ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอกบินทร์บุรี และ อำเภอศรีมหาโพธิ และได้เดินพูดคุยกับพระภิกษุสงฆ์ และผู้นำชุมชนที่เป็นตัวแทนประชาชนในการรับมอบถุงยังชีพก่อนกลับ

IMG 6125

 

IMG 6142

สายชล หนูแดง ผู้สื่อข่าว TOPNEWS จ.ปราจีนบุรี

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก