logo
X

ไปกันใหญ่ “Shopee-Lazada” ยื่นข้อเสนอรัฐ ใช้เงินดิจิทัลสั่งซื้อสินค้าได้

ไปกันใหญ่ “Shopee-Lazada” ยื่นข้อเสนอรัฐ ใช้เงินดิจิทัลสั่งซื้อสินค้าได้

#topnewstv #Shopee #Lazada

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น