logo
X

“วรเทพ” มองอภิปรายงบฯ68 “ก้าวไกล” ต่างจากตอนประยุทธ์ ชั่วโมงนี้เหมือนแมว แค่ขวนกับตบ

“วรเทพ” มองอภิปรายงบฯ68 “ก้าวไกล” ต่างจากตอนประยุทธ์เยอะ ชั่วโมงนี้เหมือนแมว แค่ขวนกับตบ

#topnewstv #อภิปรายงบ68 #ก้าวไกล

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น