logo
X

“นายกฯ” ไม่สนดราม่า เมินครหาดิจิทัลวอลเล็ต “เจ๊งกับเจ๊ง” แค่วาทกรรมการเมือง

“นายกฯ” ไม่สนดราม่า เมินครหาดิจิทัลวอลเล็ต “เจ๊งกับเจ๊ง” แค่วาทกรรมการเมือง

#topnewstv #เศรษฐา #นายก

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น