logo
X

“ปูอัด – สรรเพชญ” ฉะเดือด “รัฐบาล” กู้จนหัวแบะทำโครงการฯ หวังผลทางการเมือง

“ปูอัด” ซัด “รัฐบาล” ภาษาไทยชัดๆ เงินดิจิทัล 1 หมื่น ใส่เงินไปเท่าไรก็ไม่พอ – “สรรเพชญ” ฉะเดือด “รัฐบาล” กู้จนหัวแบะทำโครงการฯ หวังผลทางการเมือง

#topnewstv #ปูอัด #สรรเพชญ

อัปเดตรายการ TOPNEWS

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น