logo
X

“อ.แก้วสรร” เตือนสติอย่าเอากฎหมาย เอาศาลมาใช้เป็นอาวุธการเมืองจนเป็น “นิติสงคราม”

“อ.แก้วสรร” เตือนสติอย่าเอากฎหมาย เอาศาลมาใช้เป็นอาวุธการเมืองจนเป็น “นิติสงคราม” อย่างที่เขากล่าวหากันไม่ได้

#topnewstv #แก้วสรรอติโพธิ #ทักษิณ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น