logo
X

“เรืองไกร” ร้อง ป.ป.ช.สอบ”อุ๊งอิ๊ง”นั่งกก.ซอฟต์พาวเวอร์ เป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือไม่?

“เรืองไกร” ร้อง ป.ป.ช.สอบ “อุ๊งอิ๊ง” นั่งกก.ซอฟต์พาวเวอร์ เป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือไม่?

#topnewstv #เรืองไกรลีกิจวัฒนะ #อุ๊งอิ๊ง

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น