logo
X

“นายกฯ” เมินฝ่ายค้านใช้คำพูดด้อยค่า อภิปรายงบประมาณปี 68 วันแรก มองเป็นสีสันการเมือง

“นายกฯ” เมินฝ่ายค้านใช้คำพูดด้อยค่า อภิปรายงบประมาณปี 68 วันแรก มองเป็นสีสันการเมือง

#topnewstv #เศรษฐา #นายก

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น