logo
X

คุณผู้ชายระวังไว้ “ปลาแคนดิรู” (Candiru) ปลาที่ชอบว่ายเข้าไปในจ้อน ?

ระวังให้ดีคุณผู้ชาย “ปลาแคนดิรู” (Candiru) ปลาที่ชอบว่ายเข้าไปในจ้อน ?

#topnewsonline #topnews #evergreen #thailand #ปลาแคนดิรู #Candiru #Candirufish #amazon #Amazonrainforest #อเมริกาใต้ #southamerica

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น