logo
X

เปิดผลลัพธ์จากการทำสมาธิ “เชื่อมจิต” OMG ฝึกจนปัญญาหาย “ลูกเทพ” สนุก “แม่นก” สบาย

เปิดผลลัพธ์จากการทำสมาธิ “เชื่อมจิต” แทบไม่อยากเชื่อสายตา ฝึกจนปัญญาหาย แต่ “ลูกเทพ” สนุก “แม่นก” สบาย

#topupdate #น้องไนซ์ #หนุ่มกรรชัย #ทนายอนันต์ชัย #ลัทธิเชื่อมจิต #เชื่อมจิต #น้องไนซ์เทวาจุติ #น้องไนซ์เชื่อมจิต #แม่น้องไนซ์ #อริยจอมปลอม #อนาคามี #พระพุทธเจ้า #ทนายธรรมราช #สนทองหล่อ #ทองหล่อ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น