logo
X

“อิสราเอล” ยืนยันว่าข้อตกลงหยุดโจมตีชั่วคราวเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

“อิสราเอล” ยืนยันว่าข้อตกลงหยุดโจมตีชั่วคราว เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าถึงผู้ที่อยู่ในฉนวนกาซา

#topnewstv #อิสราเอล #ฉนวนกาซา

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น