logo
X

“สามารถ” อ่านขาด “ทักษิณ” ถ้าจะไปขึ้นศาล อย่างแรกคือต้องได้ประกันตัวร้อยเปอร์เซ็นต์

“สามารถ” อ่านขาด “ทักษิณ” ถ้าจะไปขึ้นศาล อย่างแรกคือต้องได้ประกันตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ และถ้ากระบวนการยุติธรรมวิ่งเต้นได้ประเทศพังแน่นอน

#topnewstv #สามารถ #ทักษิณ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น