logo
X

ส่ง “3สว.” นั่งพยาน ปมคดี “เศรษฐา” ปมตั้ง “พิชิต” เป็นรมต.

ส่ง “3สว.” นั่งพยาน ปมคดี “เศรษฐา” ปมตั้ง “พิชิต” เป็นรมต.

#topnewstv #สว. #เศรษฐา

อัปเดตรายการ TOPNEWS

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น