logo
X

โรงงานในประเทศไทย ปิดตัวลงแล้ว 1.7 พันแห่ง เศรษฐกิจไทยต่ำลงเรื่อยๆ | TOP ข่าวเที่ยง

โรงงานในประเทศไทย ปิดตัวลงแล้ว 1.7 พันแห่ง เศรษฐกิจไทยต่ำลงเรื่อยๆ | TOP ข่าวเที่ยง | ช่วง 3

#topnewstv #โรงงาน #ประเทศไทย

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น