logo
X

“ชัชชาติ”เดือด! ฮึ่มใส่ผู้บริหารกทม.ปมทุจริต ลั่นความดีที่ทำมาไม่เหลือเลย

“ชัชชาติ” ฮึ่มกลางวงประชุมผู้บริหาร กทม. ลั่นรับไม่ได้ปมทุจริต พ้อความดีที่ทำมาทั้งหมดไม่เหลือเลย

#topupdate
#น้องไนซ์
#เชื่อมจิต
#อิสราเอล
#ไฟไหม้
#จูนเพ็ญชุลี

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น