logo
X

“ฟ้าคราม” เตะโด่งคนป่วนในไลฟ์ รัวเถียงข้างๆ คูๆ ไร้ความรู้ ด้อยค่า “ลุงตู่” สารพัด

สตินิดนึงนะ “ฟ้าคราม” เตะโด่งคนป่วนในไลฟ์ หลับหูหลับตา เถียงข้างๆ คูๆ ด้อยค่า “ลุงตู่” สารพัด

#topupdate #คสช #รัฐประหาร #หนุ่มฟ้าคราม #ลุงตู่ #พลเอกประยุทธ์ #คิดถึงลุงตู่

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น