logo
X

“อดีต อสส.” สวน “ทักษิณ” ขอยืนยันด้วยเกียรติของลูกผู้ชาย ไม่เคยมีใครข่มขู่ให้ทำคดี112

“อดีต อสส.” ออกมาสวน “ทักษิณ” ขอยืนยันด้วยเกียรติของลูกผู้ชาย ไม่เคยมีใครข่มขู่ให้ทำคดี112

#topnewstv #ตระกูลวินิจนัยภาค #ทักษิณ #ม112

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น