logo
X

“ภูมิธรรม” ขออย่าเปรียบยุคพท.ทำหุ้นร่วงหนักกว่ายุครบ.ลุงตู่ ชี้ขึ้นลงอยู่ที่สถานการณ์

“ภูมิธรรม” ขออย่าเปรียบยุคพท.ทำหุ้นร่วงหนักกว่ายุครบ.ลุงตู่ ชี้ขึ้นลงอยู่ที่สถานการณ์

#topnewstv #ภูมิธรรม #ลุงตู่

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น