logo
X

รุมซัด “ก้าวไกล” ทำผิดทนโท่ แต่ดันตะแบง “ศาลรัฐธรรมนูญ” ไร้อำนาจยุบพรรค

รุมซัด “ก้าวไกล” ทำผิดทนโท่ แต่ดันตะแบง “ศาลรัฐธรรมนูญ” ไร้อำนาจยุบพรรค

#topupdate
#ก้าวไกล #พรรคก้าวไกล #112 #ยกเลิก112 #แก้ไข112 #ศาลรัฐธรรมนูญ #พิธาลิ้มเจริญรัตน์

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น