logo
X

“สว.สมชาย” แฉ เลือกตั้ง สว. ฮั้วกระจาย ซ้อมกาโพยกันก่อนกาจริง จี้ กกต.ตรวจสอบ

“สว.สมชาย” แฉ เลือกตั้ง สว. ฮั้วกระจาย ซ้อมกาโพยกันก่อนกาจริง จี้ กกต.ตรวจสอบก่อนเลือกระดับจังหวัด

#topnewstv #สมชาย #เลือกตั้ง การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น