logo
X

โปรโมทเที่ยวไทย เตรียมดึง 4 ซุปตาร์จีน ฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ ไทย-จีน

โปรโมทเที่ยวไทย เตรียมดึง 4 ซุปตาร์จีน “หวังอี้ป๋อ-เซียวจ้าน-จ้าวลู่ซือ-ไป๋ลู่” ฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ ไทย-จีน

#topnewstv #หวังอี้ป๋อ #เซียวจ้าน #จ้าวลู่ซือ #ไป๋ลู่ #ท่องเที่ยว

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น