logo
X

“วิโรจน์” พา “ส.ส.ภัทรพงษ์” เข้ารับทราบข้อหาคดีอมเงิน 4 ผู้ช่วยส.ส. “กนก” งง สู้ยังไง

“วิโรจน์” พา “ส.ส.ภัทรพงษ์” เข้ารับทราบข้อหาคดีอมเงิน 4 ผู้ช่วย ส.ส. “กนก” งง จะสู้ยังไง

#topnewstv #ก้าวไกล #วิโรจน์

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น