logo
X

“ธนกร” เปิดโรงฉะ “พิธา” บิดเบือนแถลงปมยุบ “ก้าวไกล” ศาลขยายเวลาให้ตั้ง 3 ครั้ง

“ธนกร” เปิดโรงฉะ “พิธา” บิดเบือนแถลงปมยุบ “ก้าวไกล” ศาลขยายเวลาให้ตั้ง 3 ครั้ง แล้วยังออกมาโจมตีแบบผิดๆ

#topnewstv #ธนกร #พิธา

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น