logo
X

“นพ.เชิดชัย” ชำแหละ นิรโทษกรรม 112 ต้องมีเงื่อนไข การกระทำสุดโต่ง อาจไม่หลุดคดี

“นพ.เชิดชัย” ชำแหละ นิรโทษกรรม 112 ต้องมีเงื่อนไข การกระทำสุดโต่ง อาจไม่หลุดคดี

#topnewstv #เชิดชัยตันติศิรินทร์ #วรชัยเหมะ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น