logo
X

“วรชัย” ชี้ นิรโทษฯต้องรวม 112 “อุบลรัตน์” สวนกลับ แล้ว 3 นิ้วเผาพระบรมฉายาลักษณ์ล่ะ

“วรชัย” ชี้ชัด นิรโทษกรรมต้องรวมคดี 112 “อุบลรัตน์” ถึงกับถาม แล้ว “3 นิ้ว” เผาพระบรมฉายาลักษณ์ล่ะ

#topnewstv #เชิดชัยตันติศิรินทร์ #วรชัยเหมะ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น