logo
X

“ทองคำ”มีโอกาสแทนที่”ดอลลาร์”หลังกลุ่มสมาชิก”BRICS”แห่ตุนทองคำเตรียมล้มเงินดอลลาร์

“ทองคำ” มีโอกาสแทนที่ “ดอลลาร์” หลังกลุ่มสมาชิก “BRICS” แห่ตุนทองคำเตรียมโค่นล้มสกุลเงินดอลลาร์

#topnewstv #ทองคำ #ดอลลาร์

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น