logo
X

โลกจับตา “ไทย” เข้าร่วมกลุ่ม BRICS มหาอำนาจ รัสเซีย-จีน ก่อตั้ง เปิดตลาดใหม่การลงทุน

ทั่วโลกจับตา “ไทย” เข้าร่วมกลุ่ม “BRICS” มหาอำนาจ รัสเซีย-จีน ก่อตั้ง เปิดตลาดใหม่ด้านการค้า การลงทุน

#topnewstv #BRICS #เศรษฐาทวีสิน #ท่องเที่ยว

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น