logo
X

เช็กชื่อผู้เข้ารอบเลือก สว. อดีตนักการเมือง คนดัง พรึ่บ | เช้าข่าวเข้ม | ช่วง 1

เช็กชื่อผู้เข้ารอบเลือก สว. อดีตนักการเมือง-คนดัง พรึ่บ “หมอเหรียญทอง-สมชาย-รสนา” ได้ไปต่อ | เช้าข่าวเข้ม | ช่วง 1

#topnewstv #สมาชิกวุฒิสภา #เลือกตั้ง #หมอเหรียญทอง

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น