logo
X

“ไบเดน” ไม่อนุญาตให้ “ยูเครน” ใช้อาวุธที่ผลิตโดยสหรัฐฯ ถล่มเมืองหลวงรัสเซีย

“ไบเดน” ไม่อนุญาตให้ “ยูเครน” ใช้อาวุธที่ผลิตโดยสหรัฐฯ ถล่มเมืองหลวงรัสเซีย

#topnewstv #ไบเดน #ยูเครน #รัสเซีย

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น